We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Amerikanska toppkliniken väljer RayStation

MD Anderson Cancer Center slutförde nyligen en anbudsinfordran (RPF) avseende inköp av ny mjukvara för dosplanering för att utöka nuvarande metoder och utforska ny teknik.

Den 18 augusti 2015 undertecknades ett köpeavtal, vilket var det avslutande steget i en anbudsinfordran från The University of Texas MD Anderson Cancer Center under våren 2015 som utgångspunkt vid urvalet och bedömningen av ny teknik för dosplanering.

Slutsatsen och grunden för att välja RaySearch Laboratories dosplaneringssystem (TPS) var att ”RayStation®-systemet erbjuder en ny miljö för dosplanering inom strålbehandling – och optimerar ledande hårdvarufunktionalitet för att förbättra hastigheten för TPS-optimering samt erbjuder en ’modern’ arbetsmiljö. Systemet erbjuder också alternativa metoder i fråga om IMRT-optimering (intensitetsmodulerad strålterapi) med hjälp av den unika tekniken multi-criteria optimization, MCO. Det finns flera andra alternativ i systemet, såsom adaptiv planering och and fallback planering, varav en del görs överflödiga av MDACCs befintliga system, men den alternativa mjukvaran kommer att utforskas”, fastslog MD Anderson Cancer Center i motiveringen till valet av RayStation®. Centret kommer att implementera omkring trettio licenser på hela avdelningen, tjugo stycken för användning inom vården och tio i forskningssyfte, för att fullt ut undersöka vilka tekniker som har störst påverkan på verksamheten.

– Att få in RayStation® på MD Anderson och arbeta tillsammans med deras team är en fantastisk möjlighet. Vi ser fram emot att utveckla ett forskningssamarbete som kan leda fram till ny och spännande funktionalitet. Vi är glada att få tillfälle att visa hur RayStation® kan ha en positiv påverkan på arbetsflödet och hjälpa dem att uppnå sina mål i fråga om patientvård, säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas, Inc.

– Vi är mycket nöjda med att ett en så ansedd institution som MD Anderson har valt RayStation® i direkt konkurrens med alla stora TPS-leverantörer. Det är ett starkt bevis på de många och unika fördelar som RayStation® har, och kommer att visa vilken betydelse den kan få i en stor klinisk miljö, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.


Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För ytterligare information,kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com