Pressreleaser

RaySearchs årsredovisning för 2013 publicerad

Årsredovisningen för RaySearch Laboratories AB (publ) avseende 2013 finns från och med i dag tillgänglig på svenska som pdf-fil på bolagets hemsida på www.raysearchlabs.com. Den tryckta svenska versionen kommer att förväntas distribueras till aktieägarna omkring den 12 maj. Den engelska versionen är under produktion och kommer att bli färdig till RaySearchs årsstämma som hålls tisdagen den 27 maj 2014. Tryckta årsredovisningar kan beställas hos bolaget på telefon 08-545 061 30.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
anders.martin-lof@raysearchlabs.com