Pressreleaser

RaySearch Startar sälj- och servicebolag i Tyskland

RaySearch Laboratories AB (publ.) har etablerat ett tyskt dotterbolag, RaySearch Germany GmbH. Det nya dotterbolaget har ansvaret för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® i Tyskland, Österrike och de tysktalande delarna av Schweiz. Det kommer att stödja både nya kunder och existerande kunder såsom DKFZ och WPE i Tyskland, och MedAustron i Österrike.

Det tyska dotterbolaget leds av Radu Pintea som är utbildad sjukhusfysiker med mer än 20 års erfarenhet från strålterapimarknaden. Han har haft seniora försäljningspositioner huvudsakligen inom dosplanering men även inom försäljning av annan medicinsk utrustning för strålterapi.

”Jag är väldigt glad att jag kommer till RaySearch i den här spännande fasen. RayStation® är det klart ledande dosplaneringssystemet på marknaden med unika funktioner som flermålsoptimering och fullt stöd för adaptiv strålterapi och strålterapi med protoner. Jag har fått en flygande start och ser fram emot att samarbeta med både existerande och nya kunder i regionen. Vi kommer att delta som utställare på alla de viktigaste mässorna med början på DEGRO i Düsseldorf”, säger Radu Pintea, Business Director för RaySearch Germany GmbH.

Johan Löf, VD för RaySearch, kommenterar: ”Vi har varit aktiva i Tyskland i nästan fem år sedan WPE i Essen blev vår allra första RayStation-kund 2009. Fram till nu har vi skött den tysktalande marknaden från Stockholm. När vi nu ser en ökande efterfrågan från Tyskland är det dags att förstärka vår närvaro och jag är mycket glad att kunna välkomna Radu Pintea till RaySearch. Med sin långa erfarenhet kommer han att spela en nyckelroll för att utöka och stödja vår kundbas i regionen.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com