Pressreleaser

RaySearch och Mevion tillkännager strategiskt samarbete

RaySearch och Mevion kommer att utveckla avancerade dosplaneringslösningar för protonplattformen Mevion S250 med HYPERSCAN. Samarbetet bygger på att kombinera de avancerade planeringsverktygen i RayStation® med den snabba HYPERSCAN-teknologin för protonbehandlingar med behandlingstekniken pencil beam scanning.

RaySearch Laboratories AB (publ.) och Mevion Medical Systems Inc., som båda är ledande aktörer på marknaden för protonterapi, tillkännager ett samarbete för att utveckla avancerade dosplaneringslösningar för protonterapiplattformen Mevion S250. RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har redan idag stöd för att göra standardbehandlingar med Mevion S250. Det nya samarbetet är inriktat på att validera användandet av RayStation® för att skapa protonbehandlingar med behandlingstekniken pencil beam scanning som utförs med Mevions nya teknologi HYPERSCAN. Samarbetet syftar även till att utveckla avancerade planeringsverktyg som utnyttjar HYPERSCANs möjligheter att snabbt leverera behandlingar med pencil beam scanning.

”Mevion och RaySearch är ledande inom protonterapi så det är naturligt att vi samarbetar”, säger Joseph K. Jachinowski, VD för Mevion Medical Systems. ”Med det här partnerskapet skapar vi synergier som möjliggör för klinikerna att utnyttja våra teknologiers potential och dra fördel av HYPERSCANs möjligheter till snabba behandlingar.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Det ska bli väldigt spännande att samarbeta med Mevion för att kombinera de kraftfulla dosplaneringsverktygen i RayStation® med HYPERSCAN-teknologin. Tillsammans möjliggör vi avancerade cancerbehandlingar för de patienter som behöver dem mest.”

Samarbetet tillkännagavs på den årliga strålterapimässan ASTRO som hålls 14-16 september i San Francisco. Mer information finns i Mevions bås 728 och i RaySearchs bås 2315.

Om HYPERSCAN
HYPERSCAN är en patenterad teknologi som, tillsammans med Mevions direkta och effektiva behandlingsplattform Mevion S250, möjliggör en snabb behandling där tumören scannas med behandlingsstrålen på några få sekunder. Den höga behandlingshastigheten gör HYPERSCAN-behandlingar mindre känsliga för om patienten eller tumören rör sig under behandlingen.

Mevion har inte fått regulatoriskt godkännande för HYPERSCAN av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Om Mevion Medical Systems
Mevion Medical Systems, Inc. är en ledande leverantör av protonterapisystem för strålbehandlingar av cancerpatienter. Mevions flaggskeppsprodukt, protonplattformen Mevion S250, är det enda modulära protonsystemet på marknaden idag som ryms i ett behandlingsrum. Mevion S250 kan integreras i det normala arbetsflödet på en strålterapiklinik och erbjuder en protonterapimiljö på en mindre yta och med mindre komplexitet och till en mycket lägre kostnad än konventionella protonsystem. Mevion är ett onoterat bolag med huvudkontor i Littleton, Massachusetts, med internationella kontor i Storbritannien och Japan.

Mer information om Mevion finns på www.mevion.com.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com