Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

1 JANUARI – 31 MARS 2014

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 54,0 (47,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (5,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,17 (0,15) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (8,1) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -3,4 (0,6) MSEK
 • Orderingången för licensförsäljningen uppgick till 54,8 (34,4) MSEK
 • Av orderingången för licensförsäljningen stod RayStation® för 34,7 (7,4) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 61,2 MSEK varav 40,3 MSEK kan omsättas under 2014
 • Första ordern på RayStation® i Storbritannien
 • Distributionsavtal ingicks för Australien och Nya Zeeland

Efter periodens utgång

 • Förlikningsavtal ingicks avseende patenttvist med Prowess
 • Sälj- och servicebolag startades i Tyskland

”Orderingången för RayStation® ökade kraftigt till 35 MSEK jämfört med 7 MSEK motsvarande kvartal förra året. Exempelvis fick vi flera order från USA, Kina och Sydkorea och vår första order i Storbritannien. Nu har över 110 kliniker i 18 länder köpt RayStation®”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Totalt sett steg intäkterna med 13 procent till 54 MSEK, vilket är den högsta omsättningen någonsin under det första kvartalet. En viktig milstolpe för RaySearch är att RayStation® för andra kvartalet i rad stod för över hälften av intäkterna”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com