Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

1 JANUARI – 30 JUNI 2014

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,8 (75,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (-10,8) MSEK och resultatet per aktie till 0,17 (-0,32) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,4 (-11,1) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -11,3 (-19,3) MSEK
 • Orderingången för licensförsäljningen uppgick till 101,6 (62,7) MSEK
 • Av orderingången för licensförsäljningen stod RayStation® för 59,1 (18,2) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 66,5 MSEK varav 45,4 MSEK bedöms kunna omsättas under 2014
 • Första ordern på RayStation® i Storbritannien
 • Distributionsavtal ingicks för Australien och Nya Zeeland
 • Förlikningsavtal ingicks avseende patenttvist med Prowess
 • Sälj- och servicebolag bildades i Tyskland
 • Första protonbehandlingarna med RayStation®

”Under det första halvåret gjorde vi många fler installationer av RayStation® än under första halvåret förra året vilket ledde till kraftigt ökade intäkter från RayStation®. Totalt sett steg intäkterna med 40 procent till 106 MSEK under halvåret och därmed steg rörelseresultatet kraftigt till 8,4 MSEK”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Året har startat bra och orderingången för RayStation® trefaldigades under det första halvåret jämfört med samma period förra året. Detta måste betraktas som ett trendbrott. Jag ser med stor tillförsikt fram emot resten av 2014”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com