Pressreleaser

RaySearch ingår distributionsavtal i Australien och Nya Zeeland

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt distributionsavtal med AlphaXRT (tidigare CMS Alphatech) som har kontor i Sydney, Australien och Auckland, Nya Zeeland. Avtalet innebär att AlphaXRT kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® i Australien och Nya Zeeland från 1 april 2014.

Australasien är en etablerad, välrenommerad och växande marknad för strålterapiutrustning. AlphaXRT är en ledande distributör av mjukvara och annan utrustning för cancerbehandling och representerar flera välrespekterade internationella leverantörer. Bolaget grundades 1990 och har försäljnings- och servicepersonal med mycket stor erfarenhet av dosplaneringssystem för strålterapi. AlphaXRT arbetar med alla behandlingscenter i Australien och Nya Zeeland.

”Vi på AlphaXRT är mycket nöjda över att får representera RaySearch inom dosplaneringsområdet i Australasien. RaySearch har sedan länge ett gott rykte inom dosplanering och RayStation® är det ledande oberoende dosplaneringssystemet på marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med RaySearch för att erbjuda RayStation® till våra kunder i regionen”, säger Richard Neale, VD för AlphaXRT.

”AlphaXRT är en ledande distributör av avancerad strålterapiutrustning. De har lång erfarenhet av branschen så vi är glada att de har valt att samarbeta med RaySearch. Vi kommer nu att arbeta tätt ihop med AlphaXRT:s erfarna experter för att tillfredsställa existerande och framtida kunders behov och jag är övertygad om att det här samarbetet kommer att vara mycket fruktbart för båda parter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30

johan.lof@raysearchlabs.com