Pressreleaser

RaySearch förlikas med Prowess, resultatet för 2013 förändras

I maj 2011 gav det amerikanska företaget Prowess in en stämningsansökan mot RaySearch till en domstol i Baltimore, Maryland, USA. Stämningen hade sin grund i att Prowess hävdade att RaySearch gjorde intrång i ett amerikanskt patent som Prowess har en exklusiv licens till. RaySearchs ståndpunkt var att RaySearch inte gjorde intrång och att patentet dessutom borde ogiltigförklaras eftersom det fanns gott om tidigare publikationer som beskriver samma sak som patentet avser. RaySearch har nu ingått ett avtal om förlikning med Prowess. Avtalet innebär att RaySearch betalar Prowess ett fast belopp fördelat över tre år och att Prowess drar tillbaka stämningsansökan. Övriga detaljer i avtalet är konfidentiella.

Även om förlikningen sker 2014 kommer den att påverka 2013 års resultat. De finansiella rapporter som kommer att presenteras i årsredovisningen 2013 kommer därför att skilja sig från de rapporter som presenterades i bokslutskommunikén för 2013, som publicerades den 13 februari 2014. Justerat för förlikningen uppgick rörelseresultatet under 2013 till -25,7 MSEK istället för +8,8 MSEK som presenterades i bokslutskommunikén för 2013. Resultatet efter skatt justerat för förlikningen uppgick till -20,8 MSEK istället för +6,1 MSEK som presenterades i bokslutskommunikén. Fullständiga finansiella rapporter för 2013 kommer att finnas tillgängliga i årsredovisningen för 2013 som planeras att publiceras i slutet av april.

”Kostnaden för att driva målet hela vägen till rättegång, och vidare vid ett eventuellt överklagande, skulle ha varit mycket hög. Därför är det bättre för oss att ta hela förlikningskostnaden nu så att vi kan lägga det här bakom oss en gång för alla och lägga allt fokus på RaySearchs fortsatta tillväxt. Jag skulle också vilja understryka att RaySearchs underliggande verksamhet går bra. Rensat för kostnader för advokater och förlikningen gjorde vi en rörelsevinst på 31,6 MSEK 2013”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com