We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Första rotationsbehandlingen utförd med en Siemens Artiste och RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att den första kliniska mARC-behandlingen som planerats med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har levererats på Europe Hospitals i Bryssel, Belgien. mARC (modulated arc) är en typ av intensitetsmodulerad rotationsbehandling som utförs med linjäracceleratorer av typen Siemens Artiste®, där patienten bestrålas samtidigt som behandlingsmaskinen roterar runt patienten. Det möjliggör lika hög behandlingsprecision som vanlig intensitetsmodulerad strålterapi men med mycket kortare behandlingstider.

Europe Hospitals är den största privata sjukhusgruppen i Belgien med 716 vårdplatser och 200 ytterligare dagvårdsplatser. Gruppen har cirka 300 anställda läkare och 2000 övriga anställda på två sjukhus. Europe Hospitals sjukhus i Bryssel omfattar en privat enhet för onkologi och strålterapi. Avdelningen för extern strålterapi har all utrustning för att utföra modern strålterapi och brachyterapi.

”Vi köpte RayStation® 2013 eftersom det erbjuder stöd för så många teknologier inklusive rotationsterapier med alla typer av linjäracceleratorer, snabb planering och dosberäkning, robust optimering och lättanvända analysverktyg. Nu har vi kliniskt implementerat mARC eller rotationsbehandlingar med våra linjäracceleratorer av typen Siemens Artiste® och den 17:e april utfördes den första mARC-behandlingen i världen som planerats med RayStation®”, säger Dr. Carl Salembier, chef för strålterapienheten på Europe Hospitals i Bryssel.

Alex Rijnders, Fysikchef på Europe Hospitals i Bryssel, tillägger: ”Vi är glada att vi kan erbjuda våra patienter den här avancerade typen av behandlingar. Tack vare RayStations kraftfulla verktyg är det enkelt och effektivt att planera de här behandlingarna och uppnå optimala lösningar och en hög behandlingskvalitet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med RaySearch för att utforska de möjligheter som mARC erbjuder såsom hybridbehandlingar.”

Johan Löf, VD för RaySearch, kommenterar: ”De unika optimeringsalgoritmer i RayStation som möjliggör rotationsterapi med Siemens Artiste® utvecklades i samarbete med Siemens 2012. När de nu har validerats kliniskt, är RayStation® det enda moderna dosplaneringssystemet på marknaden som erbjuder adekvat stöd för alla avancerade behandlingsformer från de ledande hårdvarutillverkarna inklusive Siemens. Det gör RayStation® till ett mycket attraktivt alternativ för kliniker med linjäracceleratorer från Siemens eller kliniker som har en mix av linjäracceleratorer från olika tillverkare.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com