Pressreleaser

Första protonbehandlingarna med RayStation

Provision Center for Proton Therapy i Tennessee har behandlat de första patienterna med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®.

Den 27 maj behandlades den första patienten med behandlingstekniken Pencil Beam Scanning (PBS) på Provision Center for Proton Therapy i Knoxville, Tennessee, som är det enda protonbehandlingscentret i Tennessee. De kliniska dosplanerna skapades i RaySearchs avancerade dosplaneringssystem RayStation® och levererades med behandlingsutrustning från IBA.

PBS är den mest sofistikerade behandlingstekniken för protonterapi. PBS möjliggör intensitetsmodulerad protonterapi (IMPT), som gör det möjligt att kontrollera både dosens utbredning och intensitet för att bestråla tumörer med millimeterprecision. Tidigare i år behandlades de första patienterna med behandlingstekniken Uniform Scanning.

Protoncentret påbörjade sin verksamhet mindre än två år efter att det första spadtaget togs i april 2012. I januari 2013 installerades en cyklotron, det vill säga en 220 ton tung partikelaccelerator som producerar protoner. Anläggningen är nu ett omfattande behandlingscenter och omfattar nästan 50 hektar i Dowell Springs i Knoxville. I nära samarbete med RaySearch lyckades Provision på mindre än fyra månader installera dosplaneringsnätverket, samla in mätdata och kalibrera datamodellerna, göra mätningar för att kvalitetssäkra systemet och utbilda hela personalen. ”Vi visste att det var en aggressiv tidsplan men vi hade stort förtroende för de system vi hade valt och de personer som var engagerade i projektet. Att kunna erbjuda cancerbehandling med protoner i den här regionen är en vision som vi har strävat mot länge. Vi är nöjda med resultaten och med RaySearch som partner”, säger Nik Schreuder, Chefsfysiker för centret.

”Provision Center for Proton Therapy är ett bra exempel på hur mycket man kan uppnå när människor från olika organisationer arbetar tätt tillsammans mot ett gemensamt mål. Niek och resten av personalen från centret bidrog med djup expertis och implementerade verklig spjutspetsteknologi på ett säkert och effektivt sätt”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag RaySearch Americas. ”Vi är väldigt glada att Provision var den första kliniken som implementerade RayStation® kliniskt för protonbehandlingar, både med PBS och Uniform Scanning.”

”Provision har en kultur präglad av strävan att alltid erbjuda exceptionellt hög vårdkvalitet och vi är stolta över att ligga i teknikutvecklingens framkant”, säger Marcio Fagundes, M.D., radioonkolog och Medicinskt ansvarig på Provision Center for Proton Therapy. ”Provision Center for Proton Therapy är ett utmärkt exempel på det. Provision valde RayStation® med förväntan att systemet skulle öka effektiviteten och erbjuda mycket hög plankvalitet. Systemet överträffade våra förväntningar och har satt en ny standard för hela marknaden för dosplaneringssystem.”

”Protonterapi är ett prioriterat område för oss och vi har arbetat mycket hårt med att skapa den ledande lösningen för protondosplanering med alla behandlingstekniker. Det är givetvis en historisk händelse för oss att RayStation® nu har implementerats kliniskt för behandlingstekniken PBS då det innebär att systemet nu används kliniskt för att utföra de mest avancerade strålbehandlingarna som kan erbjudas”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Den senaste versionen av RayStation® som har FDA-godkännande stödjer alla relevanta protonbehandlingstekniker som Uniform Scanning, Double Scattering och PBS/IMPT.

Om Provision Center for Proton Therapy
Provision Center for Proton Therapy är det första protoncentret i Tennessee och det andra i hela sydöstra USA. Centret erbjuder våd till alla läkare och vårdsystem i regionen och kommer att ha tre behandlingsrum som kan behandla upp till 900 patienter årligen. Centret kommer även att ta emot patienter från andra regioner. Patienterna behandlas typiskt sett dagligen under en tvåmånadersperiod där varje behandlingstillfälle tar cirka 30-45 minuter. Det närmaste protoncentret i regionen ligger över 500 kilometer bort. Centret erbjuder Knoxville ett avancerat cancerbehandlingsalternativ som i dagsläget bara finns i en handfull städer. Centret är ett av 14 i USA och 46 i världen.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över
hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 
För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com