Pressreleaser

Distributionsavtal och första ordern på RayStation® i Thailand

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med Kamol Sukosol Electric Co. (KEC) baserat i Bangkok, Thailand. Avtalet innebär att KEC ansvarar för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den thailändska marknaden.

KEC är en ledande distributör av strålterapiutrustning och representerar flera internationella leverantörer av utrustning sedan mer än 30 år.

Avtalet har redan resulterat i den första ordern på RayStation® i Thailand från Lopburi Cancer Hospital i Mueang-distriktet.

”Vi är väldigt glada för möjligheten att representera RaySearch i Thailand. Vårt partnerskap med RaySearch passar perfekt med vår inriktning att tillhandahålla de senaste lösningarna inom strålterapi till den thailändska marknaden. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt partnerskap med RaySearch”, säger Daranee Sukosol Clapp, Executive Vice President, Kamol Sukosol Electric Co.

”Kamol Sukosol Electric Co. är en ledande distributör av strålterapiutrustning så vi är väldigt glada för det här avtalet. Vi kommer nu att samarbeta för att stödja Lopburi Cancer Hospital och i framtiden andra thailändska kliniker. Vi har nu erhållit order på RayStation® från 19 olika länder så vi har verkligen etablerat oss som en global leverantör av mjukvara för strålterapi”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-545 061 30

johan.lof@raysearchlabs.com