Pressreleaser

University Medical Center Groningen och RaySearch inleder samarbete inom adaptiv strålterapi

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från University Medical Center Groningen (UMCG) i Groningen, Nederländerna. I samband med ordern inleder RaySearch och UMCG även ett nytt forskningssamarbete.

UMCG är ett av de största sjukhusen i Nederländerna och den största arbetsgivaren i norra Nederländerna. På sjukhuset arbetar mer än 10 000 anställda inom vård, utbildning och spjutspetsforskning med fokus på hälsosamt och aktivt åldrande. Forskning och utbildning på UMCG finansieras genom Groningens universitet och den medicinska fakulteten fungerar som en integrerad del av universitetet. Mer än 3 400 av universitetets studenter studerar medicin, odontologi eller idrotts- och rörelselära och mer än 340 läkare genomgår specialistutbildning på UMCG.

RaySearch och Radioonkologiska institutionen på UMCG har samarbetat under en längre tid. Nu påbörjas ett forskningssamarbete inriktat mot adaptiv strålterapi med RayStation®. Adaptiv strålterapi är en avancerad form av strålterapi där dosen justeras kontinuerligt för att ta hänsyn till de förändringar i patientens anatomi som uppstår under behandlingens gång. Metoden har en stor potential att förbättra tumörkontrollen och samtidigt minska risken för biverkningar genom att skydda frisk vävnad. UMCG och RaySearch kommer nu att samarbeta för att införa adaptiv strålterapi kliniskt och ytterligare förfina och utvärdera adaptiva behandlingsmetoder.

”RaySearch är en pionjär inom utveckling av avancerad mjukvara för strålterapi och vårt samarbete är av stor vikt vår institution. RayStation® är det ledande verktyget på marknaden för adaptiv strålterapi och det skall bli mycket intressant att implementera det här konceptet som verkligen har stor potential att förbättra cancervården”, säger Professor Johannes A. Langendijk, prefekt för Radionkologiska institutionen på UMCG.

”UMCG är en välrenommerad klinik och har visat genom åren att de håller en mycket hög standard inom cancerforskning. Jag är därför övertygad om att det här samarbetet kommer att vara mycket fruktbart och bidra till utvecklingen av adaptiv strålterapi som är det viktigaste nya området inom strålterapin”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com