Pressreleaser

RayStation® 4.0 släppt

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att version 4.0 av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har släppts för kliniskt bruk i flera europeiska länder, USA, Japan, Australien och Nya Zeeland samt planeras att släppas även i Kanada, Kina och Sydkorea.

Den nya versionen innehåller en stor mängd nya funktioner och förbättringar. Exempelvis innehåller RayStation® en unik lösning för flermålsoptimering som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen. I RayStation® 4.0 utökas verktyget för flermålsoptimering med stöd för VMAT-behandlingar i tillägg till IMRT. Det innebär att systemet nu utgör det mest intuitiva dosplaneringssystemet för att skapa alla typer av avancerade strålbehandlingar.

En annan nyhet i RayStation® 4.0 är atlasbaserad segmentering som kompletterar verktyget för modellbaserad segmentering i modulen för patientmodellering. Atlasbaserad segmentering bygger på ett ramverk för att skapa organmallar vilket är ett mycket mångsidigt verktyg för automatisk segmentering av patientens anatomi. Det ger möjligheten för användare att skapa en organatlas från kliniska fall och nya patienter kan segmenteras genom automatisk deformabel registrering av den atlas i den kliniska databasen som matchar patienten bäst. Strukturerna i varje atlas kan kontureras manuellt eller genereras med hjälp av modellbaserad segmentering.

RayStation® 4.0 innehåller en stor mängd andra förbättringar och tillägg i hela systemet såsom flera nya funktioner för 3D-CRT-planering inklusive stöd för static arcs. Optimeringen går än snabbare tack vare förfinad multitrådning och förbättrad hantering av uppdateringar av det grafiska användargränssnittet. I modulen för elektronplanering har det tillkommit stöd för alla relevanta kollimatorer och modulen för protonplanering innehåller nu stöd för behandlingsmaskinen Mevion S250. En fullständig beskrivning av alla nya funktioner återfinns i release notes för RayStation® 4.0.

RayStation® 4.0 kommer att demonstreras på den årliga strålterapimässan AAPM som kommer att äga rum 4-8 augusti i Indianapolis i Indiana, USA.

“RayStation® är det överlägset mest effektiva verktyget på marknaden för att skapa avancerade strålbehandlingar av högsta kvalitet, och med RayStation® 4.O tar vi ytterligare ett stort steg framåt, både gällande systemets snabbhet och användbarhet”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com