Pressreleaser

RayStation® 3.5 släppt

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att version 3.5 av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har släppts för kliniskt bruk i EU, USA, Japan och Australien samt inväntar regulatoriskt godkännande i Kanada, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea. Den nya versionen innehåller en stor mängd nya funktioner och förbättringar.

Med RayStation® 3.5 släpper RaySearch avancerade verktyg för dosplanering av strålbehandlingar med elektroner och protoner vilket kompletterar RayStations omfattande verktyg för planering och optimering av strålterapi med fotoner. Proton Beam Design är en helt ny modul i RayStation som innehåller verktyg för protonteknikerna double scattering och uniform scanning. Exempelvis innehåller systemet en kliniskt godkänd dosmotor baserad på pencil beam-tekniken och automatisk generering av strålar med skydd för riskorgan. Detta är den första kliniska versionen av verktyg för protonplanering i RayStation® och kommer att följas av många fler med stöd för exempelvis behandlingstekniken Pencil Beam Scanning och dosberäkning med Monte-Carlo-metoden. Electron Beam Design är en annan helt ny modul som omfattar en Monte Carlo-dosmotor för strålterapi med elektroner och verktyg för att manuellt justera behandlingsstrålens egenskaper. De här verktygen fungerar på samma sätt som i modulen för 3D-CRT. Modulerna Proton Beam Design och Electron Beam Design finns tillgängliga för installation i Europa, Japan och Australien men inväntar regulatoriska godkännanden i USA.

Med RayStation 3.5 utökas även de existerande modulerna för IMRT och VMAT med nya funktioner som nu ger möjlighet att använda alla behandlingstekniker med alla relevanta behandlingsmaskiner från de ledande hårdvarutillverkarna. Exempelvis stöds nu IMRT-behandlingar med behandlingstekniken DMLC (sliding window) samt mARC-behandlingar som är rotationsbehandlingar med linjäracceleratorer från Siemens.

Utöver stöd för samtliga behandlingsmodaliteter innehåller RayStation ® 3.5 flera verktyg för att förenkla arbetsflödet på klinikerna och för att automatisera tidsödande steg i planeringsprocessen. Exempelvis införs konceptet Plangenereringsprotokoll. Ett protokoll är en slags lista med steg i plangenereringsprocessen som användaren bygger upp själv med ett användarvänligt verktyg. Detta ger användaren möjligheten att skapa en dosplan med ett enda klick. Användaren väljer bara patient och vilket protokoll som skall användas och sedan kan systemet exempelvis automatiskt utföra organkonturering med hjälp av modellbaserad segmentering, ansätta strålarna med en specifik behandlingsmaskin, optimera planen med förvalda mål och bivillkor och slutligen beräkna den kliniska dosen. Det här frigör tid som istället kan användas för att utvärdera och finjustera planerna. Dessutom möjliggör det för kliniken att se till att varje patient behandlas på samma sätt oavsett vem som utför planeringen och varje enskild patient kan på så vis dra nytta av hela klinikens sammanlagda erfarenhet.

Fallback Planning är ett annat avancerat verktyg som har stor potential att spara värdefull planeringstid. Med den här funktionen kan man automatiskt skapa behandlingsplaner för alternativa behandlingsmaskiner baserat på en existerande dosfördelning. Det ger klinikerna möjlighet att snabbt flytta patienter från en behandlingsmaskin till en annan, för att balansera arbetsbelastningen eller som en reservlösning om en behandlingsmaskin inte fungerar när patienten kommer in för behandling.

Biologisk evaluering och Biologisk optimering är andra exempel på nya funktioner i RayStation® 3.5. Det här är funktioner som både möjliggör utvärdering av en behandlings biologiska effekt med hjälp av de mest väletablerade radiobiologiska modellerna, och optimering av behandlingarna baserat på en blandning av radiobiologiska och fysiska mål och bivillkor.

Dessutom innehåller den nya versionen en lång rad andra nya lösningar såsom en funktion för automatisk reducering av dosen till riskorgan, verktyg som låter användaren skapa nya automatiska organmodeller och ett lättanvänt verktyg som låter användaren konfigurera sina egna behandlingsrapporter. RayStation 3.5 innehåller också en stor mängd uppdateringar och prestandaförbättringar exempelvis i modulerna RayPhysics, 3D-CRT Beam Design, Treatment Adaptation, Multi-Criteria Optimization och DICOM- import och -export.

“I den förra versionen fokuserade vi på RayStations revolutionerande adaptiva verktyg. Med 3.5 blir vårt erbjudande komplett och vi är mycket stolta att nu kunna erbjuda stöd för alla behandlingsmodaliteter och samtliga tekniker och maskiner som kan användas för IMRT och VMAT. RayStation® var redan det överlägset mest användarvänliga systemet och med införandet av Plangenereringsprotokoll och Fallback Planning utökar vi försprånget ytterligare. RayStation® tar ett stort steg mot att eliminera alla onödiga, tidskrävande manuella steg och låter användaren fokusera all energi på att utvärdera, förbättra och justera behandlingsplanerna, vilket är de uppgifter där den kliniska erfarenheten gör mest nytta”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com