We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och Siemens avslutar samarbetet

I maj 2009 ingick RaySearch Laboratories AB (publ.) ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal med Siemens Healthcare. Samarbetet innebar att RaySearch levererade flera olika dosplaneringsmoduler som kunde byggas in i Siemens system syngo® Suite for Oncology, som är en integrerad plattform för att hantera arbetsflödet på strålterapikliniker.

RaySearch och Siemens har nu kommit överens om att säga upp licensavtalet och avsluta samarbetet.

Uppsägningen innebär att Siemens betalar RaySearch en engångsavgift på cirka en miljon euro och tillhandahåller vissa immateriella rättigheter till RaySearch. Avgiften intäktsförs i sin helhet i det fjärde kvartalet 2012 men påverkan på resultatet är lägre eftersom RaySearch samtidigt gör en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader hänförliga till mjukvaran som utvecklades specifikt för Siemens och inte kan återanvändas i någon annan produkt.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com