We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och IBA förbättrar behandlingsprecisionen inom protonterapi

Samarbetsavtal undertecknat avseende utveckling av dosplaneringssystem för protonbehandlingar

RaySearch Laboratories AB (publ.) och IBA (Ion Beam Applications S.A.), de globala ledarna inom utveckling av nästa generations mjukvara för dosplanering och teknologi för protonterapi, tillkännager att de har ingått ett samarbetsavtal för att vidareutveckla de mjukvaruverktyg som gör det möjligt att fullt utnyttja protonbehandlingars höga precision.

Samarbetet syftar till att ytterligare förbättra de verktyg som finns i RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® för de olika behandlingsmodaliteterna av protonterapi (Double Scattering, Uniform Scanning och Pencil Beam Scanning). Det kommer att möjliggöra för kliniker över hela världen att bättre utnyttja styrkan i IBA:s Pencil Beam Scanning för en stor mängd kliniska indikationer.

Olivier Legrain, VD för IBA säger: ”Vi inser att effektiva och robusta dosplaneringslösningar är nödvändiga för utveckling av protonterapi i allmänhet och Pencil Beam Scanning i synnerhet. IBA:s filosofi på det här området är att erbjuda våra kliniska partners den bästa mjukvaran i en helt öppen arkitektur. Idag är vi stolta över att kunna kalla RaySearch vår partner och att vi kan lägga till deras lösningar i vår produktportfölj. Det här samarbetet kommer att förbättra protonterapin ytterligare genom minskade biverkningar och förbättrad behandlingskvalitet.”

Johan Löf, VD för RaySearch tillägger: ”Protonterapi är ett prioriterat område för oss så vi är naturligtvis väldigt glada att kunna inleda ett samarbete med den ledande tillverkaren av hårdvara i det här fältet. Vi kommer nu att arbeta nära tillsammans för att förfina verktygen i RayStation® för protonbehandlingar som levereras med hårdvara från IBA. Tillsammans kommer vi att kunna utnyttja protonterapins fulla potential och erbjuda oöverträffad behandlingskvalitet till klinikerna och i förlängningen till deras patienter. Jag är övertygad om att det här kommer att vara mycket uppskattat både bland existerande kunder, som WPE i Essen i Tyskland, och på andra protoncentra världen över.”

IBA och RaySearch har som mål att göra protonterapi, som är den mest precisa formen av strålterapi, tillgänglig över hela världen. IBA är den enda leverantören som har flera behandlingscenter som behandlar patienter med Pencil Beam Scanning (PBS), som är den mest precisa formen av protonterapi. Till dags dato har IBA installerat PBS på Massachusetts General Hospital Burr Proton Therapy Center i Boston, USA; University of Pennsylvania Health System Roberts Proton Therapy Center I Philadelphia, USA; CDH Procure’s Proton Therapy Center i Chicago, USA och Proton Therapy Center i Prag, Tjeckien. Samtliga dessa center använder PBS dagligen för kliniska behandlingar.

IBA håller även på att installera PBS på fem ytterligare center. Sammantaget kommer 20 IBA-center att behandla med PBS inom två år. PBS möjliggör intensitetsmodulerad protonterapi (IMPT), som gör det möjligt att kontrollera både dosens utbredning och intensitet för att bestråla tumörer med millimeterprecision.

Modulen Proton Beam Design i RayStation® innehåller redan verktyg för protonteknikerna Double Scattering och Uniform Scanning. Exempelvis innehåller systemet en kliniskt godkänd dosmotor baserad på Pencil Beam-tekniken och automatisk generering av strålar med skydd för riskorgan. Med hjälp av IBA kommer RaySearch nu att utöka modulen med stöd för exempelvis behandlingstekniken Pencil Beam Scanning och dosberäkning med Monte-Carlo-metoden.

Om protonterapi
Protonterapi anses vara den mest avancerade och precisa formen av cancerbehandling med bättre dosfördelningar och mindre biverkningar. Med protoner deponeras det mesta av den effektiva energin i ett område med mycket noggrant definierad utbredning och djup som precis överensstämmer med tumören vilket skyddar frisk omkringliggande vävnad. I takt med att tillgången på protonterapi ökar i Europa och i resten av världen, fortsätter IBA att utveckla innovationer som är viktiga för patienterna såsom mer inbjudande behandlingsrum och mer precisa terapier. Idag finns IBA:s protonsystem på över hälften av alla kliniska protoncentra i världen vilket omfattar 13 protonterapicenter som är i klinisk drift (35 behandlingsrum) och 12 ytterligare center som är under uppbyggnad (23 ytterligare behandlingsrum).

Om IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.), är verksamt inom både cancerdiagnostik och -behandling och är den ledande teknikleverantören i världen inom protonterapisektorn. Bolagets specialistområde är utveckling av nästa generations protonterapitekniker och strålläkemedel och erbjuder även cancerkliniker högkvalitativ service och utrustning såsom IBA:s ledande fullt integrerade IntegraLab® radiopharmacy system och avancerade Dosimetry-lösningar för kvalitetssäkring av medicinsk utrustning och förbättrad patientsäkerhet. Med huvudkontor i Belgien och 1 200 anställda över hela världen, har IBA installerade system i Europa och USA och expanderar in på tillväxtmarknader. Bolaget fokuserar på att bygga uthållig tillväxt för investerare genom att erbjuda lösningar för kampen mot cancer. IBA är noterat på den europeiska börsen EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Mer information om IBA finns på: www.iba-worldwide.com.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

    För ytterligare information, kontakta

Olivier de Sadeleer, Marketing manager, IBA
Telefon: +32 10 203 342
Olivier.deSadeleer@iba-group.com

Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com