Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari– 30 september 2013

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 114,4 (105,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,9 (-5,5) MSEK och resultatet per aktie till -0,76 (-0,16) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,1 (-3,7) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -28,0 (14,9) MSEK
 • Första orderna på RayStation® från Spanien och Frankrike erhölls
 • Samarbetsavtal ingicks med IBA
 • Partneravtal med Brainlab tillkännagavs
 • RayStation® 4.0 släpptes
 • RayStation® godkändes för försäljning i Kina och första kinesiska ordern erhölls
 • Den första patienten i Oceanien behandlades med RayStation®
 • Amerikanskt protoncenter valde RayStation®              

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den första skandinaviska ordern på RayStation® erhölls
 • Distributionsavtal ingicks med Hitachi Medical Corporation
 • Den första patienten i Kina behandlades med RayStation®
               

”Under niomånadersperioden steg intäkterna tack vare ökade leveranser av RayStation® och även av växande partnerförsäljning. Samtidigt försämrades resultatet på grund av stora satsningar på uppbyggnad av en infrastruktur för försäljning, marknadsföring och support av RayStation®, ökade utvecklingskostnader samt av att vi betalade höga advokatarvoden till följd av patenttvisten i USA”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Flera strategiska milstolpar har nåtts hittills under 2013 och arbetet med RayStation® rullar på i högt tempo. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss med att utöka vår organisation för försäljning och service, och intresset för systemet ökar hela tiden med fler och fler affärsdiskussioner över hela världen. Det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser men det finns goda förutsättningar för en mycket stark avslutning på 2013”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian, Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
             

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com