We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch ingår distributionsavtal med Hitachi Medical Corporation

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med Hitachi Medical Corporation (Hitachi) som är baserat i Tokyo, Japan. Avtalet innebär att Hitachi kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den japanska marknaden från den första april 2014.

Den japanska marknaden för strålterapiutrustning är en av de största i världen med cirka 700 strålterapikliniker. Hitachi är en ledande distributör av strålterapiutrustning och representerar flera internationella strålterapibolag i Japan. Bolaget grundades 1949 och har över 5000 anställda över hela världen. Hitachi har lång erfarenhet av dosplaneringssystem för strålterapi och har 300 japanska strålterapikliniker som kunder. De stöds av en specialiserad central försäljnings- och serviceorganisation med över 30 anställda och ett nätverk för lokal service och försäljning som täcker hela Japan.

”Hitachi Medical Corporation är en ledande distributör av avancerad strålterapiutrustning. De har lång erfarenhet av branschen och en stor kundbas så vi är glada att de har valt att samarbeta med RaySearch. Vi kommer nu att arbeta tätt ihop med Hitachis erfarna experter för att tillfredsställa de japanska klinikernas behov och jag är övertygad om att det här samarbetet kommer att vara mycket fruktbart för båda parter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
         

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com