We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch erhåller kinesiskt marknadsgodkännande för RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit regulatoriskt marknadsgodkännande av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® från den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA. Godkännandet innebär att RayStation® nu kan säljas på den kinesiska marknaden.

Sedan november 2011 representeras RaySearch på den kinesiska marknaden av distributören Kang Li Da Trading Corporation som är baserad i Peking. Kang Li da har hittills arbetat med förberedande marknadsaktiviteter och med processen att få CFDA-godkännande. Nu när godkännandet är klart kommer Kang Li Da kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RayStation® på den kinesiska marknaden.

Kina är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i världen med cirka 1300 kliniker. Det satsas mycket på att förbättra sjukvården i Kina. Strålterapisektorn växer därför snabbt och antalet kliniker förväntas växa till 2000 inom fem år.

”Kina är den snabbast växande strålterapimarknaden, så det här godkännandet är av stor strategisk vikt för oss. Tillsammans med Kang Li Da har vi redan varit aktiva på den kinesiska marknaden i över ett och ett halvt år och vi vet att det finns ett stort intresse för RayStation® i Kina. Det ska därmed bli mycket spännande att börja sälja RayStation® till de kinesiska klinikerna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com