Pressreleaser

RaySearch erhåller amerikanskt marknadsgodkännande för RayStation® 3.5

I mars tillkännagav RaySearch Laboratories AB (publ.) att version 3.5 av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® hade släppts förkliniskt bruk. RaySearch har nu erhållit regulatoriskt 510(k)-godkännande för RayStation® 3.5 från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det innebär att systemets nya funktionalitet får marknadsföras på den amerikanska marknaden.

De viktigaste nya funktionerna är avancerade verktyg för dosplanering av strålbehandlingar med elektroner och protoner vilket kompletterar RayStations omfattande verktyg för planering och optimering av strålterapi med fotoner. Proton Beam Design är en helt ny modul i RayStation® som innehåller verktyg för protonteknikerna double scattering och uniform scanning. Exempelvis innehåller systemet en kliniskt godkänd dosmotor baserad på pencil beam-tekniken och automatisk generering av strålar med skydd för riskorgan. Detta är den första kliniska versionen av verktyg för protonplanering i RayStation® och kommer att följas av många fler med stöd för exempelvis behandlingstekniken Pencil Beam Scanning och dosberäkning med Monte-Carlo-metoden. Electron Beam Design är en annan helt ny modul som omfattar en Monte Carlo-dosmotor för strålterapi med elektroner och verktyg för att manuellt justera behandlingsstrålens egenskaper. De här verktygen fungerar på samma sätt som i modulen för 3D-CRT.

Den nya versionen innehåller dessutom en stor mängd andra nya funktioner och förbättringar.

“Vi är givetvis glada att vi nu har ett komplett erbjudande för våra amerikanska kunder, med stöd för alla behandlingsmodaliteter inklusive protoner och elektroner, och stöder samtliga tekniker och maskiner som kan användas för IMRT och VMAT. Den här versionen innehåller också flera mycket användbara verktyg för att förbättra arbetsflödet på klinikerna och förbättringar av våra marknadsledande verktyg för adaptiv strålterapi. Det stärker RayStations position som det mest avancerade dosplaneringssystemet på den amerikanska marknaden”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com