We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Provision Center for Proton Therapy väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Provision Center for Proton Therapy. Ordern från Provision är en viktig milstolpe eftersom det är det första protoncentret som väljer RayStation® sedan RaySearch och IBA inledde ett samarbete inom protonterapi tidigare i år.

Provision Center for Proton Therapy är en av endast 14 protonkliniker i USA. Kliniken öppnar i början av 2014 och är en del av Provision Health Alliances stora centrum för cancerbehandling i Knoxville, Tennessee. Centret har en väl uttänkt miljö för både patienter och läkare och är ett modellsjukhus för framtidens vård.

”Vi på Provision Center for Proton Therapy är glada över att vara det första protoncentret i USA med utrustning från IBA som använder RaySearchs avancerade dosplaneringssystem”, säger Mary Lou DuBois, VD för Provision Center for Proton Therapy. ”RaySearchs innovativa produkter, deras satsning på forskning och utveckling och deras fokus på nära samarbete för att säkerställa högsta behandlingskvalitet passar perfekt för vår verksamhet på Provision.”

RayStation® kommer att börja implementeras för klinisk användning på Provision Center for Proton Therapy i det första kvartalet 2014. Systemet kommer att ha stöd för dosplanering av protonbehandlingsformerna uniform scanning och passive scattering, intensitetsmodulerad konventionell strålterapi med flermålsoptimering och även innehålla spjutspetsteknologier såsom full deformabel registrering och adaptiv omplanering. Stöd för protonbehandlingsformen pencil beam scanning som möjliggör intensitetsmodulerad protonterapi kommer att införas kring mitten av 2014.

Nik Schreuder, Chefsfysiker på Provision Center for Proton therapy säger:”RayStation innebär ett mycket efterlängtat steg framåt inom protondosplaneringsområdet. RayStation® kommer att hjälpa oss att på ett effektivt sätt skapa optimerade planer för våra patienter och systemet erbjuder avancerade utvärderingsverktyg för den klinikens personal. Det ska bli väldigt spännande att börja använda systemet för våra allra första patienter i januari 2014.”

Marc Mlyn, VD för RaySearchs amerikanska dotterbolag RaySearch Americas tillägger: ”Det ska bli väldigt spännande att samarbeta med Provision Center for Proton Therapy. Deras mycket avancerade behandlingscenter är en idealisk miljö för att tillsammans möjliggöra effektiva ultramoderna patientbehandlingar.”

Johan Löf, VD för RaySearch avslutar: ”I maj ingick vi ett samarbete med IBA, den ledande leverantören av utrustning för protonterapi, för att förfina vår dosplaneringslösning för behandlingar som levereras med deras system. Det samarbetet möjliggör för oss att erbjuda det bästa protondosplaneringssystemet på marknaden och jag kan inte tänka mig en bättre partner än Provision för att implementera de här avancerade teknikerna kliniskt.”

Om Provision Center for Proton Therapy
Provision Center for Proton Therapy öppnar I början av 2014 och kommer att vara den första protonkliniken I Tennessee och den andra i hela sydöstra USA. Kliniken kommer att ta emot patienter från alla läkara och vårdgivare i regionen. Kliniken kommer att ha tre behandlingsrum med kapacitet upp till 1000 patienter årligen och kommer att ta emot många patienter från andra regioner. I Knoxville kommer center att erbjuda ett avancerat alternative för cancerbehandling som I dagsläget bara finns I en handful amerikanska städer. När center öppnar kommer det att vara ett av 14 existerande center I USA.

Mer information om Provision Center for Proton Therapy, finns på www.provisionproton.com.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

   
För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com