Pressreleaser

Nederländsk klinik väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Radiotherapy Institute Friesland (RIF) i Leeuwarden, Nederländerna.

RIF är ett självständigt institut som tillhandahåller strålterapi till cancerpatienter i den nederländska regionen Friesland. Kliniken har mer än 100 anställda och behandlar årligen cirka 2000 patienter med extern strålterapi eller brachyterapi. RIF erbjuder högkvalitativ vård genom att utnyttja de senaste teknologierna för strålterapi har nära samarbeten med andra sjukhus i Friesland samt med andra strålterapikliniker i Nederländerna.

RayStation® kommer att ersätta RIF:s existerande dosplaneringssystem för all strålbehandling och systemet kommer därmed att användas för alltifrån konturering och konventionella behandlingar till mer avancerade behandlingar som IMRT och VMAT. RIF kommer även att ha tillgång till all funktionalitet i RayStation® för forskningsändamål.

”RIF är en av de ledande klinikerna i Nederländerna och det här kommer att vara en stor installation för oss. Så vi är naturligtvis mycket glada för den här ordern. Vi ser fram emot att samarbeta nära RIF:s personal och hjälpa dem leverera strålterapi av högsta kvalitet till cancerpatienterna i Friesland”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com