We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Licensavtal med TomoTherapy sägs upp

RaySearch Laboratories AB (publ.) ingick 2007 ett licens- och utvecklingsavtal med TomoTherapy Inc. (idag Accuray). Avtalet innebar att RaySearch utvecklade en produkt som heter SharePlan och lanserades av TomoTherapy 2009.

SharePlan är en avancerad dosplaneringsprodukt som möjliggör överföring av behandlingsplaner från TomoTherapy-system till konventionella linjäracceleratorer. Genom att utnyttja mycket sofistikerade algoritmer genererar produkten helt automatiskt ett urval av levererbara IMRT-planer baserat på en existerande TomoTherapy-plan. Detta tidsbesparande koncept är ett viktigt verktyg för att optimera patientnyttan och behandlingskapaciteten på kliniker som har en blandad miljö med både TomoTherapy-system och konventionella linjäracceleratorer.

RaySearch och Accuray har nu kommit överens om att säga upp avtalet och avsluta samarbetet. RaySearch och Accuray kommer dock även fortsättningsvis att samarbeta för att säkerställa att kundernas behov uppfylls. Funktionaliteten i SharePlan kommer att finnas tillgänglig för både existerande och nya kunder som en integrerad del i dosplaneringssystemet RayStation® som utvecklas och säljs av RaySearch. Existerande SharePlan-kunder kommer att erbjudas en kostnadsfri uppgradering till RayStation®.

”Mycket har förändrats för båda bolagen sedan det ursprungliga avtalet undertecknades så den här lösningen passar bra för båda parter. RayStation® var inte tillgängligt för fyra år sedan så en fristående produkt var den bästa lösningen då. Idag kan vi erbjuda TomoTherapy-användarna samma funktionalitet i RayStation® som utvecklas mycket snabbt och dessutom ger dem möjlighet att utnyttja andra funktioner och avancerade dosplaneringsverktyg. Det är attraktivt för både kunderna och Accuray eftersom det utökar produktutbudet för de här kunderna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

  
För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com