Pressreleaser

Ledande cancercenter i Maryland väljer RayStation

University of Maryland Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center i Baltimore, Maryland har tillkännagivit att de kommer att implementera RayStation® som verktyg för att förändra strålterapibehandlingar under behandlingens gång. Systemet kommer att möjliggöra för läkarna att finjustera dosen och förändra dosplanen på andra sätt, för att ta hänsyn till förändringar som inträffar i patientens anatomi såsom en krympande tumör eller viktnedgång.

“Vi tar ett stort steg mot mer skräddarsydda strålbehandlingar med den här möjligheten att utföra adaptiv eller individbaserad strålterapi”, säger William F. Regine, M.D., Professor på Institutionen för Radioonkologi vid University of Maryland School of Medicine och Ansvarig för radioonkologi vid University of Maryland Medical Center. ”Det här nya dosplaneringssystemet ger oss möjligheten att justera den ursprungliga dosplanen och skräddarsy behandlingen för varje patient baserat på tumörförändringar eller andra anatomiska förändringar.”

Cancerpatienter som genomgår strålterapi behandlas vanligtvis fem gånger i veckan under fem till sju veckor. Med de flesta dosplaneringsystemen på marknaden innebär justeringar av behandlingen, och utvärdering av effekten av förändringar, ett stort mått av komplext manuellt arbete som kan störa eller försena själva behandlingen. ”Det här systemet ger oss en lösning för att undvika alla avbrott eller förseningar för patienten”, tillägger Dr. Regine.

Utmaningen inom strålterapi är att leverera rätt dos till tumören och samtidigt minimera dosen till andra känsliga vävnader eller organ. Vissa organ, som ryggraden eller hjärtat, är mer känsliga för strålning än andra. Med traditionella dosplaneringssystem krävs en iterativ process med dosplanering, utvärdering och justering av dosplanen innan behandlingen påbörjas. Läkaren ordinerar den optimala dosen för att kontrollera tumören och en specialistsköterska eller fysiker översätter det till en behandlingsplan samtidigt som de försöker skydda omkringliggande organ så mycket som möjligt. Om läkaren därefter ser att ett känsligt organ får för mycket dos så måste planen göras om för att minska dosen till det området. Den här processen kan lätt bli mycket komplex.

RayStation® innehåller ett koncept som kallas för flermålsoptimering som ger användaren möjlighet att på ett mycket enklare sätt i realtid visualisera hur en justering för ett visst organ påverkar alla övriga kritiska strukturer i närheten. ”Den här teknologin låter oss prioritera justeringar för att minska dosen i olika riskorgan i realtid”, säger Dr. Regine.

Professor E. Albert Reece, M.D., Ph.D., M.B.A., Ansvarig för medicinska frågor vid University of Maryland och Dekanus för University of Maryland School of Medicine, säger: “Radioonkologerna på Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center är välkända för sin forskning och innovationskraft, och även för den höga behandlingsprecisionen de uppnår i sina strålbehandlingar. Nya teknologiska landvinningar ger dem nu möjlighet att än bättre styra dosen till tumören och samtidigt skydda omkringliggande frisk vävnad.”

Systemet kommer att vara i klinisk drift på Greenebaum Cancer Center i vår och senare under året på flera andra kliniker inom University of Maryland Medical System.

“Vi är givetvis stolta över att den största akademiska sjukhusgruppen i Maryland har valt RayStation® för att implementera de här nya teknikerna. Vi ser fram emot arbeta tillsammans med dem för att hjälpa dem säkerställa att deras patienter får behandlingar av absolut högsta klass”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Det fullständiga pressmeddelandet från University of Maryland Medical Center finns på: http://www.umgcc.org/news/raystation.htm

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com