We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Institut Paoli-Calmettes första referenskliniken för RayStation® i Frankrike

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Institut Paoli-Calmettes (IPC) i Marseille, Frankrike.

IPC är ett franskt regionalt cancercenter för regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur och Korsika. Centret tillhandahåller alla former av cancervård och har även en omfattande forskningsverksamhet. Sjukhuset har över 1 300 anställda och behandlar cirka 7 000 nya cancerpatienter årligen. IPC kommer att använda RayStation® som dosplaneringssystem både för konventionella 3D-CRT-behandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT och VMAT. Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en sofistikerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidskrävande optimeringsprocessen.

IPC kommer även att fungera som en referensklinik för RayStation® vilket innebär att RaySearch kommer att kunna ta potentiella kunder till centret för att se systemet i kliniskt bruk och få utbildning. Institutet kommer också att ha tillgång till forskningsversioner av RayStation® som innehåller alla de senaste avancerade verktygen som kan användas och utvärderas inom ramarna för institutets forskningsprogram.

”RayStation® är det ledande dosplaneringssystemet på marknaden idag och var den klart bästa lösningen för oss. RaySearchs utvecklingsavdelning är också mycket kompetent och vi uppskattar att vi kommer att kunna samarbeta med dem för att tillsammans säkerställa att vår strålterapi håller absolut högsta klass”, säger Dr. Pierre Fau, chef för IPC:s Avdelning för medicinsk fysik.

Dr. Michel Resbeut, chef för IPC:s Strålterapienhet, tillägger: ”Det här samarbetet är ett exempel på den globala innovationsstrategi som vi har följt under de senaste åren.”

”Vi välkomnar Institut Paoli-Calmettes som referenskund för RayStation® i Frankrike”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Det här är starten på ett långsiktigt samarbete och vi ser fram emot arbeta tätt ihop för att tillsammans ytterligare förbättra cancervården.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

                       

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com