Pressreleaser

Innovatörer inom mjukvara inleder samarbete – Tar sikte mot framtidens strålkirurgi

RaySearch och Brainlab påbörjar ett samarbete inom optimering och dosplanering av strålbehandlingar med målet att automatisera viktiga steg i behandlingsprocessen.

RaySearch Laboratories AB (publ) har ingått ett samarbetsavtal med det tyska bolaget Brainlab AG som är experter inom strålkirurgi. Avtalet omfattar mjukvaruförbättringar för att utöka kapaciteten för teknologier som Brainlab tillhandahåller och förbättra valmöjligheterna för behandlingar av tumörer utanför hjärnan.

Genom att samarbeta med RaySearch kommer vi att kunna fokusera än mer på våra kärnkompetenser”, säger Stefan Vilsmeier, VD för Brainlab. ”Vi fortsätter med full fart framåt i vår strävan att förbättra strålbehandlingars kvalitet och tillförlitlighet genom att optimera kliniska arbetsflöden och innovationer. Våra bolag kompletterar varandra väl och ser fram emot att samarbeta med en okonventionell spelare inom mjukvara för strålterapi. RaySearch har en syn på mjukvaruutveckling som påminner mig mycket om Brainlab för tio år sedan”.

Johan Löf, VD för RaySearch tillägger: ”Brainlab är en världsledande leverantör av utrustning för neurokirurgi och stereotaktisk strålbehandling och det finns många synergier mellan våra bolag. Det ger utmärkta förutsättningar för ett långt och framgångsrikt partnerskap och vi ser fram emot att samarbeta med Brainlab för att tillhandahålla innovativ mjukvara som möjliggör en effektivare leverans av strålterapi”.

Utvecklingen påbörjas omedelbart och integrerade produkter kommer att lanseras i slutet av 2013.

Om Brainlab
Brainlab utvecklar, tillverkar och marknadsför mjukvarubaserad medicinsk teknik som möjliggör förbättrade, mer effektiva och mindre invasiva patientbehandlingar.

Kärnprodukterna finns inom teknologiområdena minimalt invasiv bildstyrd kirurgi, precis och effektiv strålbehandling och integration av mjukvarusystem som sammanför läkare och data.

Teknologi från Brainlab används för närvarande för behandlingar inom neurokirirgi,radioonkologi, ortopedi, ENT, CMF, ryggrads- och traumakirurgi.

Braiinlab är privatägt sedan starten 1989 i München i Tyskland och har installerat mer än 5 000 system i cirka 80 länder. Bolaget har 1 120 anställda på 17 kontor över hela världen inklusive 290 ingenjörer inom forskning och utveckling som utgör en kritisk del av produktutvecklingsorganisationen.

Mer information om Brainlab finns på www.brainlab.com

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian, Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com