Pressreleaser

Första ordern på RayStation® i Skandinavien

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Oslo Universitetssjukhus i Oslo, Norge.

Oslo Universitetssjukhus är ett offentligt högspecialiserat sjukhus för invånarna i Norges sydöstra hälsoregion som inkluderar Oslo. Sjukhuset har även ett nationellt ansvar för flera uppgifter för landet i sin helhet eller för flera regioner. Sjukhuset har en stor avdelning för cancervård med en cancerforskningsenhet och ett cancerregister och omfattar dessutom flera andra nationella kompetenscenter. Oslo Universitetssjukhus är Skandinaviens största sjukhus och utför mer än 1,2 miljoner patientbehandlingar årligen och står för cirka 50 procent av all forskning som utförs på norska sjukhus. RayStation® kommer att användas inom sjukhusets enhet för strålterapi på Radiumhospitalet som är en av de största strålterapiklinikerna i norra Europa.

Kliniken kommer primärt att använda RayStation® för adaptiv strålterapi. Det är en avancerad form av strålterapi där dosen justeras kontinuerligt för att ta hänsyn till de förändringar i patientens anatomi som uppstår under behandlingens gång. Det har en stor potential att förbättra tumörkontrollen och samtidigt minska risken för biverkningar genom att skydda frisk vävnad. Kliniken kommer även att använda RayStation® för att utföra dosplanering av IMRT-behandlingar rotationsbehandlingar som utförs med Siemens behandlingsmaskin Artiste.

”Vi ser verkligen fram emot att börja implementera adaptiv strålterapi för att ytterligare förbättra precisionen i våra strålbehandlingar. Det kräver väldigt sofistikerade mjukvaruverktyg och RayStation® är det ledande dosplaneringssystemet på marknaden för adaptiv terapi. Jag ser det här som startpunkten på ett djupt samarbete med RaySearch, både inom forskning och kliniska tillämpningar”, säger Dr. Karsten Eilertsen, chef för Avdelningen för Medicinsk fysik på Oslo Universitetssjukhus.

”Vi har sålt RayStation® till sjukhus över hela världen men vi är ett skandinaviskt bolag och det är givetvis en viktig milstolpe för oss att få vår första RayStation-kund i vår hemregion. Oslo Universitetssjukhus är en utmärkt klinik med omfattande forskningsprojekt inom områden där vi är mycket aktiva så jag är övertygad om att det här kommer att vara ett väldigt fruktbart samarbete”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com