We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Första kinesiska ordern på RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) erhöll i juli regulatoriskt marknadsgodkännande av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® från den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA och idag fick RaySearch den första kundordern på RayStation® i Kina. Ordern kommer från from Ganzhou People’s Hospital i Ganzhou i provinsen Jiangxi, Kina.

Ganzhou People’s Hospital kommer att använda RayStation® för dosplanering av både konventionella strålbehandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT. Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en avancerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen.

”RayStation® hjälper oss att lösa komplicerade cancerfall och sparar även mycket tid i sjukhusfysikernas dagliga arbete. I synnerhet verktyget för flermålsoptimering är en utmärkt modul som verkligen effektiviserar den kliniska processen”, säger Direktör Deng på Ganzhou People’s Hospital.

Fram Qian, VD för den regionala distributören Beijing KangLiDa Trading Corp. som har ansvar för marknadsföring, försäljning och service av RayStation® på den kinesiska marknaden, tillägger: ”Det finns ett stort behov av snabb teknikutveckling inom cancerbehandlingsområdet i Kina och RayStation® innehåller flera unika avancerade verktyg som möter den kinesiska marknadens utvecklingsbehov. RaySearch har en utmärkt utvecklingsavdelning så jag är övertygad om att de även i fortsättningen kommer att ligga i fronten inom utveckling av dosplanering av strålterapi.”

”Kina är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i världen och har troligen även den största tillväxtpotentialen av alla marknader. Därför är vi givetvis glada att vi har fått vår första kundorder så snabbt efter att vi fick regulatoriskt marknadsgodkännande. Kang Li Da ligger även i slutförhandlingar med flera andra kliniker så vi har stora förhoppningar att få fler kinesiska kunder under resten av året”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com