We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Den första patienten i Oceanien behandlad med RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att den första cancerpatienten i Australasien har behandlats med en dosplan som har genererats med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®. Behandlingen ägde rum vid Auckland Radiation Onology i Auckland, Nya Zeeland.

Auckland Radiation Oncology är en internationellt välrenommerad privat klinik som erbjuder avancerad cancervård. Kliniken är ledande inom strålterapi och erbjuder klinisk expertis på högsta nivå med en personal bestående av erfarna radioonkologer, specialistsköterskor och sjukhusfysiker. Den första patienten behandlades för prostatacancer med Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) och behandlingen levererades med en strålmaskin från Elekta.

”För vår klinik har RayStation® flera fördelar. Systemets höga beräkningshastighet gör det väsentligt lättare för oss att hantera vår stora arbetsbelastning inom dosplanering. Vi har också behandlingsmaskiner med olika typer av kollimatorer och då är RayStations funktionalitet för fall-back-planning ett mycket flexibelt verktyg för att vid behov förflytta patienter från en maskin till en annan. En annan viktig funktion för oss är verktyget för dose tracking. Det ger oss möjlighet att utnyttja de bilddata som genereras dagligen för att verifiera att patienten är korrekt placerad på behandlingsbordet, till att förbättra dosplanerna och att ta hänsyn till viktförändringar och andra förändringar som uppstår i patientens anatomi under behandlingsperioden. På så vis kan vi löpande tillhandahålla den strålbehandling som maximerar sannolikheten för tumörkontroll och samtidigt skyddar omkringliggande friska kritiska organ”, säger Dr. Bon Mzenda, Chefsfysiker på Auckland Radiation Oncology.

“Användarna på Auckland Radiation Oncology är mycket kompetenta och vi är stolta över att vi lever upp till deras höga kvalitetskrav. Systemet används redan kliniskt i Nordamerika och Europa och nu passerar vi nästa milstolpe när systemet börjar användas kliniskt även i den här regionen. Vi har redan flera kunder i Australien och Nya Zeeland och ser ett växande intresse för RayStation® i regionen. Vi bygger nu ut vårt nätverk för försäljning och service och ser fram emot att hjälpa Auckland Radiation Oncology och andra kunder i deras viktiga arbete att varje dag ge cancerpatienter den bästa möjliga behandlingen”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Dr. Mzenda avslutar: ”Sammantaget är vi väldigt nöjda med RayStation® och RaySearchs utvecklingsgrupp som är väldigt skicklig på att kontinuerligt utveckla ett dosplaneringssystem som lever upp till den moderna strålterapins ständigt ökande krav”.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com