Pressreleaser

Den första patienten i Kina behandlad med RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att en cancerpatient i Kina för första gången har behandlats med en dosplan som har genererats med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®.

Behandlingen ägde rum vid First Hospital of China Medical University i Liaoning, Kina. Patienten behandlades för cancer i svalget med intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och behandlingen levererades med en strålmaskin av typen Elekta Synergy.

”RayStation® är ett snabbt och effektivt dosplaneringssystem. RayStations användargränssnitt är intuitivt och tydligt vilket gör systemet mycket användarvänligt. Det innehåller alla verktyg som behövs för att vi fullt ut ska kunna utnyttja de bilddataserier som vi genererar med vår rörliga datortomograf till att utföra deformabel registrering och dosackumulering på ett effektivt sätt. Vi använder också verktyget för flermålsoptimering för att minska dosen till omkringliggande friska organ och minska risken för biverkningar”, säger Xia Bin, Chefsfysiker på First Hospital of China Medical University.

”Vi erhöll regulatoriskt godkännande för RayStation® på den kinesiska marknaden i juli och det är väldigt positivt att systemet redan har börjat användas för att behandla patienter. Kina innebär stora tillväxtmöjligheter för RaySearch och vi har redan fått flera order så vi har verkligen fått en bra start tillsammans med vår distributör Kang Li Da”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com