We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Columbia University Hospital i New York utökar kliniskt samarbete med RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att Strålbehandlingsavdelningen på Columbia Universiy Hospital har utökat sin installation av RayStation® med fler licenser och hårdvara så att de nu har fullt stöd i en nätverksmiljö för dosplanering av adaptiv strålterapi med sina linjäracceleratorer från Varian och Siemens.

Kombinationen av teknologierna för deformabel registrering, dosackumulering och adaptiv terapi finns nu tillgänglig för dosplaneringspersonalen vilket ger dem möjlighet att börja använda avancerade planeringsmetoder som fokuserar på att behandla cancer på ett mer dynamiskt sätt.

Hansen Chen, chef för teknologiutveckling och systemintegration på kliniken, har som mål att fullt ut implementera adaptiv terapi under början av 2014. RayStation® kommer då att användas för att utvärdera den planerade behandlingen under behandlingstidens gång och vid behov justera behandlingen för att tillse att den behandling som ursprungligen ordinerades verkligen levereras. Hansen Chen kommenterar: ”Vi behöver effektiva verktyg som RayStation® för att hjälpa oss med det kliniska arbetsflödet för behandlingsmetoder som adaptiv terapi. Att utföra den här typen av övervakning och justering av behandlingen kräver mycket resurser och planering. Om det görs på rätt sätt kan vi förbättra behandlingen utan att tappa i effektivitet eller öka kostnaderna.”

”Vi ser fram emot att arbeta med Hansen och hans organisation för att ta de här teknikerna till nästa nivå. Det är viktigt för oss att ha kunder som vill använda de mest avancerade teknikerna i sina kliniker. Det här är bra för alla parter eftersom deras bidrag och praktiska arbete hjälper oss att förbättra våra verktyg ytterligare”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag RaySearch Americas.

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories tillägger: ”Vi ser adaptiv terapi som nästa stora steg inom strålterapin och vi har arbetat mycket hårt i flera år för att skapa den ledande dosplaneringslösningen med fullt stöd för adaptiv terapi. Att Columbia nu implementerar det här kliniskt är ett viktigt steg i utvecklingen av det här nya fältet som kommer att växa enormt under de närmaste åren.”

Om sjukhuset
Columbia-Cornell University Hospital är ett av de största och mest heltäckande sjukhusen i USA med mer än 2600 behandlingsplatser fördelade på sex olika campus och är ett av de ledande universitetssjukhusen i världen. I samarbete med två medicinska Ivy League-universitet, Columbia University College of Physicians and Surgeons och Weill Cornell Medical College, satsar sjukhuset på klinisk excellens, banbrytande biomedicinsk forskning, förstklassig medicinsk utbildning och förebyggande hälsovård för samhället i stort. Sjukhuset är rankat som nummer ett i New York och bland de sju främsta i USA av nästan 5000 sjukhus som utvärderades av U.S. News & World Report för dess sjukhusranking avseende 2013-14. Det är också ett av bara 18 sjukhus i USA som är upptaget på U.S. News prestigefyllda Honor Roll

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Accuray och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

  
För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ.)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com