Pressreleaser

Stark avslutning på året med flera order på RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ.) har i december erhållit sju order på dosplaneringssystemet RayStation® från kliniker i Belgien, Tyskland, Nya Zeeland, och USA.

Den tyska ordern kommer från Universitätsklinikum Essen i Essen och ordern i Belgien kommer från Europe Hospitals i Bryssel som därmed blir den första belgiska kunden som använder RayStation®. Europe Hospitals kommer initialt använda RayStation® för dosplanering av rotationsterapier som utförs med strålmaskiner från Siemens.

”Europe Hospitals är den största gruppen av privata kliniker i Bryssel. Vår nya radioonkologiska enhet investerar långsiktigt i ny teknologi med en klar vision för framtiden. Nästa steg är att kliniskt introducera rotationsbehandlingar och RayStation® är tveklöst det bästa alternativet på marknaden för denna nya intressanta behandlingsteknik. RayStation® har ett modernt arbetsflöde och bygger på de senaste algoritmerna så vi ser fram emot att börja använda systemet kliniskt”, säger Dr. Carl Salembier, chef för den Radioonkologiska enheten vid Europe Hospitals S:t Elisabeth.

RaySearch har också erhållit den första ordern från Nya Zeeland. Den privata strålterapikliniken Auckland Radiation Oncology i Auckland har köpt RayStation® för ett ersätta sitt existerande dosplaneringssystem och kommer att använda systemet för att former av strålterapi från konventionell 3D-CRT till mer avancerade former som VMAT och adaptiv strålterapi.

I USA har RaySearch erhållit fyra order på RayStation® från Akron General Hospital i Akron, Ohio; California Cancer Center i Fresno, Kalifornien; XRAD Services i Philadelphia, Pennsylvania och Littleton Radiation Oncology Center i Denver, Colorado. Klinikerna kommer att använda RayStation® för alla former av strålbehandlingar och kommer att utnyttja avancerade verktyg som flermålsoptimering som innebär ett paradigmskifte inom IMRT samt dose tracking som möjliggör förändringar av behandlingen medan den fortskrider.

Med. dr. David Schreiber är VD och medicinskt ansvarig för Littleton Radiation Oncology Center som är en fristående strålbehandlingsklinik fokuserad på användning av modern teknik för att individanpassa behandlingarna. Dr. Schreiber kommenterar: ”Köpet av det här nya unika dosplaneringssystemet gör att Littleton Radiation Oncology blir den första kliniken i Colorado som kan erbjuda fyrdimensionell dosplanering vilket ger oss möjligheten att utföra förbättrade IMRT behandlingar genom att förändra behandlingen baserat på utfallet varje dag. Det här leder till än lägre doser till friska organ nära tumören vilket signifikant borde minska risken för biverkningar”.

Johan Löf, VD för RaySearch tillägger: “Vi är övertygade om att RayStation är det ledande dosplaneringssystemet på marknaden och det är roligt att se att vi får fler och fler kunder. Hittills under det fjärde kvartalet 2012 har vi fått order på RayStation® med ett sammanlagt ordervärde på över 50 miljoner kronor och vi har dessutom flera pågående diskussioner med andra kliniker. Alla de här systemen kommer inte att levereras och faktureras under det fjärde kvartalet, men intäkterna från RayStation® kommer ändå att vara de högsta någonsin under ett kvartal.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
    

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com