Pressreleaser

Rekordstor order på RayStation från ledande österrikiskt partikelterapicenter

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från MedAustron i Wiener Neustadt, Österrike.

MedAustron är ett österrikiskt nationellt tvärvetenskapligt centrum, specialiserat på behandling av cancer med jonterapi, forskning och utveckling inom detta nya terapiområde samt ickeklinisk forskning med jon- och protonstrålning. MedAustron befinner sig i uppbyggnadsfasen och cirka 200 miljoner euro investeras i centret. När det står färdigt 2015 kommer upp till 1400 patienter om året att kunna behandlas med strålterapi med protoner eller koljoner.

Strålterapi med joner är den mest avancerade formen av extern strålterapi och innebär att tumören bestrålas med protoner eller koljoner istället för med fotoner som man använder vid vanlig strålterapi. Fördelen är att strålens energideponering därmed kan kontrolleras mycket bättre. Det innebär att dosen kan levereras ännu mer exakt till tumören och därmed minskar den oönskade stråldosen till omkringliggande frisk vävnad vilket i sin tur minskar risken för biverkningar. Dessutom kan strålterapi med koljoner användas för att behandla tumörer med låg syrehalt, så kallade hypoxiska tumörer, där konventionell strålterapi har begränsad effekt.

RayStation® kommer att användas på MedAustron för dosplanering av alla strålbehandlingar vilket omfattar behandlingar med protoner eller koljoner och även vanliga strålbehandlingar i förekommande fall. Ordern omfattar all existerande funktionalitet i RayStation® och systemet kommer att byggas ut med den senaste teknologin för koljonsplanering.

Den nya modulen för koljonsplanering bygger på den existerande funktionaliteten för planering av svepta protonstrålar. Modulen har stöd för optimering av svepmönster med såväl punktvisa som linjesvepta strålar. Andra parametrar kommer också att vara möjliga att optimera såsom dosrat och stråldiameter. Beräkning av fysikalisk dos kan göras med två olika algoritmer, Monte Carlo- respektive pencil beam-algoritmen, vilket täcker behoven både för vanligt kliniskt bruk och avancerad forskning. Systemet kommer även att kunna optimera biologiskt effektiv dos.

Ordervärdet överstiger 3,5 miljoner euro varav cirka hälften kommer att faktureras under 2012. Dessutom kommer RaySearch att erhålla supportintäkter så länge som systemet är i kliniskt bruk.

”I RaySearch har vi funnit en kompetent och pålitlig partner för det här kritiska systemet. Från de första samtalen har vi byggt upp ett ömsesidigt förtroende som nu utgör grunden för det här viktiga långsiktiga samarbetet”, säger Dr. Bernd Mößlacher, VD för MedAustron.

Johan Löf, VD för RaySearch tillägger: “Vi är givetvis väldigt stolta över den här ordern från en av de ledande strålterapiklinikerna i världen. Det här är vår värdemässigt största order hittills och det är dessutom vår första order inom koljonsområdet. Det är det mest avancerade området inom strålterapi och jag tycker att det faktum att MedAustron har valt oss som leverantör av dosplanering är en viktig signal om att vi är den ledande leverantören av mjukvara för dosplanering. Vi har det mest avancerade och kompletta erbjudandet på marknaden för partikelterapi och det gör oss till ett attraktivt alternativ även för andra kliniker inom det här växande området.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com