We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation® 3.0 släppt

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att version 3.0 av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har släppts för kliniskt bruk i EU, USA, Japan och Australien samt inväntar regulatoriskt godkännande i Kanada, Kina och Sydkorea. Den nya versionen innehåller en stor mängd nya funktioner och förbättringar.

RayStation® innehöll redan alla RaySearchs marknadsledande optimeringsalgoritmer för VMAT, IMRT och 3D-CRT Med version 3.0 tillkommer flera verktyg för traditionell manuell planering av 3D-CRT. Detta innebär att systemet nu är ett ledande dosplaneringssystem för alla olika sorters strålbehandlingar med fotoner, från enklare standardbehandlingar till de mest avancerade behandlingarna.

Redan från starten designades RayStation® för att hantera fyrdimensionell adaptiv strålterapi och möjliggör därför exempelvis så kallad dose tracking. Det innebär att man på ett noggrant sätt kan beräkna den ackumulerade stråldosen utifrån levererad eller planerad dos till valfri patientgeometri baserat på bilddata från CT, MR, PET eller 4D-CT. Den nya versionen omfattar ytterligare nydanande funktionalitet i det här fältet och RayStation 3.0 möjliggör fullständig adaptiv omplanering. RayStation® är därmed det första dosplaneringssystemet som möjliggör för läkare att följa effekten av förändringar i patientens anatomi under behandlingens gång och justera och omoptimera behandlingen i ett och samma system.

Utöver de nya funktionerna innehåller RayStation® 3.0 en rad förbättringar av existerande funktionalitet som ytterligare förenklar och effektiviserar dosplaneringsprocessen. Ett viktigt exempel är fullt stöd för s.k. scripting som använder programmeringsspråket IronPython. Det ger användaren möjlighet att förprogrammera och automatisera en stor del av dosplaneringsprocessen vilket både har en potential att spara tid och minska variabiliteten mellan olika planer. Med det här verktyget kan man även extrahera alla olika sorters data ur en behandlingsplan vilket förenklar utförandet av studier som bygger på mycket patientdata. Andra förbättringsexempel är förändringar av patientmodelleringen, tillägg av nya organmodeller i verktyget för modellbaserad segmentering samt hastighetsförbättringar i RayStations verktyg för flermålsoptimering. Dessutom har verktyget för strålkommissionering implementerats om och nya kraftfulla verktyg har lagts till för att underlätta kommissioneringsprocessen vilket förenklar arbetet för sjukhusfysikerna under installationsfasen.

“RayStation® är utan tvekan det mest avancerade dosplaneringssystemet på marknaden idag. Det grafiska användargränssnittet och arbetsflödet är verkligen i framkant men än viktigare är att RayStation® har stöd för framtidens behandlingstekniker som fullt adaptiva behandlingar som skräddarsys dagligen för varje patient”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi släppte den förra versionen av RayStation® i början av året och vi är stolta över att redan nu kunna släppa en ännu bättre produkt. Den här utvecklingstakten är verkligen i särklass och vi kommer att fortsätta i den här takten för att ytterligare utöka vårt tekniska försprång”, avslutar Johan Löf.

                

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com