Pressreleaser

RayStation® 2.5 släppt

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager att version 2.5 av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® har släppts för kliniskt bruk i Europa och USA och inväntar regulatoriskt godkännande i Kanada. Den nya versionen innehåller en stor mängd nya funktioner och förbättringar.

RayStation® 2.5 innehåller alla RaySearchs marknadsledande optimeringsalgoritmer för VMAT, IMRT och 3D-CRT samt en bred palett av verktyg för traditionell manuell planering av 3D-CRT. Detta innebär att systemet kan användas kliniskt för dosplanering av alla olika sorters strålbehandlingar med fotoner. RayStation® 2.5 har också stöd för att kombinera dessa tekniker i en och samma behandling. Dessutom innehåller den nya versionen förbättringar av RaySearchs unika lösning för flermålsoptimering av IMRT. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen. Lösningen för flermålsoptimering har utvecklats i samarbete med Massachusetts General Hospital i Boston, USA.

Redan från starten designades RayStation® för att hantera fyrdimensionell adaptiv strålterapi och den nya versionen inkluderar banbrytande funktioner inom det här fältet. Med hjälp av avancerade algoritmer för deformabel bildregistrering möjliggör systemet så kallad dose tracking. Det innebär att man på ett noggrant sätt kan beräkna den ackumulerade stråldosen utifrån levererad eller planerad dos till valfri patientgeometri baserat på bilddata från CT, MR, PET eller 4D-CT. RayStation® är därmed det första dosplaneringssystemet som möjliggör för läkare att följa effekten av förändringar i patientens anatomi under behandlingens gång och justera behandlingen i ett och samma system. Funktionaliteten för dose tracking har utvecklats i samarbete med Princess Margaret Hospital i Toronto, Kanada och finns tillgänglig för installation i Europa men inväntar regulatoriska godkännanden i USA och Kanada.

Utöver de nya funktionerna innehåller RayStation® 2.5 en rad förbättringar av existerande funktionalitet som ytterligare förenklar och effektiviserar dosplaneringsprocessen. Exempelvis har den kliniska dosmotorn implementerats om och blivit väsentligt snabbare och funktionerna för DICOM-kommunikation har förbättrats ytterligare. Inom användbarhetsområdet har RayStation® 2.5 exempelvis fått stöd för att utnyttja mallar i hela systemet, en obegränsad ångrafunktion och en stor mängd genvägar som är en naturlig del i modern mjukvara.

“Vi är mycket stolta över att vi nu kan erbjuda den första kompletta versionen av RayStation®. Systemet är nu redo att vara det system som används i vardagsarbetet för alla fotonbehandlingar på alla typer av kliniker från mindre behandlingscentra till större universitetssjukhus med mycket avancerade behov”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi är sedan länge kända för våra ledande optimeringsalgoritmer och nu har vi tagit ledningen även inom fältet för adaptiv terapi. Jag är övertygad om att kombinationen av optimering och adaptering är framtiden för strålterapin och vi har för avsikt att ligga i täten för den här utvecklingen. I samarbete med våra forskningspartners och kunder kommer vi att fortsätta utveckla nya funktioner och ytterligare förfina systemet i hög takt”, avslutar Johan Löf.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com