Pressreleaser

RaySearch licensierar teknologi för automatiserad dosplanering från Princess Margaret Cancer Centre

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt licensavtal med University Health Network’s Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Princess Margaret har under en längre tid utvecklat och förfinat en teknik för automatiserad dosplanering av intensitetsmodulerade strålbehandlingar (IMRT) för bröstcancerpatienter. Med teknologin utförs automatiskt de olika tidskrävande steg som utförs när en dosplan skapas såsom organsegmentering, strålansättning, IMRT–optimering och slutdosberäkning. Därmed kan sjukhuspersonalen skapa en komplett klinisk dosplan och kvalitetssäkringsrapport på bara några få minuter istället för att spendera upp till flera timmar på varje plan. Princess Margaret har använt den här teknologin kliniskt under flera år och validerat tekniken i omfattande studier där man har påvisat stora tidsbesparingar i kombination med en likvärdig eller förbättrad plankvalitet jämfört med standardmässig manuell planering.

Det nya avtalet, där RaySearch erhåller en licens via University Health Networks teknologiutvecklings- och kommersialiseringskontor, ger RaySearch rätten att integrera algoritmer och annan information från Princess Margarets program för automatiserad dosplanering av bröstbehandlingar i RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® där teknologin kommer att byggas in i systemets omfattande modul för automatiserad dosplanering.

“Princess Margaret är världsledande inom strålterapiforskning och vi är givetvis mycket glada att de har valt oss för att kommersialisera den här välbeprövade teknologin. Automatiserad dosplanering har potentialen att säkerställa att plankvaliteten blir lika hög i varje behandling och samtidigt effektivisera processen vilket sparar tid för klinikerna. När värdefull planeringstid kan sparas in genom att automatisera rutinmässiga steg av planeringsprocessen kan sjukhuspersonalen istället spendera mer tid på att justera och optimera varje enskild patients behandling där det verkligen gör skillnad. Därför är den här teknologin ett viktigt steg för att ytterligare förbättra behandlingskvaliteten”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi har arbetat tillsammans med RaySearch i ett flertal forskningsprojekt vi använder RayStation® så vi vet att de är mycket skickliga på att snabbt integrera nya avancerade metoder i deras mjukvarulösningar”, säger Michael Sharpe, Biträdande chef för strålningsfysik på Princess Margaret.

Mark Taylor, Kommersialiseringsansvarig på UHN:s teknikutvecklingsinstitut Techna tillägger: ”Det här avtalet visar hur vi arbetar kommersiellt på UHN. Vi effektiviserar och förbättrar vårdkvaliteten genom utveckling av ny teknologi som valideras och används kliniskt på Princess Margaret. Kommersialiseringsaktiviteter ingår redan från starten av projekten och genom partnerskap med ledande företag som RaySearch görs teknologin tillgänglig för cancerpatienter över hela världen.”

“RayStation® var redan tidigare det ledande systemet sett till användbarhet och effektivitet med unika verktyg som vår lösning för flermålsoptimering. Jag är övertygad om RayStations position som det bästa systemet för framtiden förstärks ytterligare när vi nu utökar systemet med den här och andra teknologier för automatiserad dosplanering”, avslutar Johan Löf.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com