We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

1 JANUARI – 30 JUNI 2012

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 65,0 (47,6) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (1,3) MSEK och resultatet per aktie till -0,12 (0,04) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (2,0) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till 21,1 (-27,0) MSEK
  • Första kompletta versionen av RayStation® släpptes i januari
  • Sammanlagt elva order på RayStation® erhölls från Italien, Kanada, Schweiz, Sydkorea, Tyskland och USA
  • Distributionsavtal ingicks för Spanien

”Vi är nu inne i ett skede av kraftig expansion av vår infrastruktur för global försäljning och support av RayStation®. Så även om intäkterna ökade kraftigt under perioden så bidrog dessa omfattande investeringar till att resultatet blev negativt”, säger Johan Löf, VD för RaySearch

”Vi har redan nu tagit många viktiga order på RayStation® och intresset för systemet ökar hela tiden. Det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser men med tanke på hur många spännande diskussioner med kliniker som pågår ser jag mycket positivt på resten av året”, avslutar Johan Löf.

            


OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com