Pressreleaser

RaySearch ingår distributionsavtal för den spanska marknaden

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt distributionsavtal med den spanska distributören Biologia y Tecnica de la Radiacion, S.L. (Bioterra) som är baserad i Madrid. Avtalet innebär att Bioterra kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den spanska marknaden.

Spanien är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i Europa med mer än 120 kliniker. Bioterra är en ledande distributör av strålterapiutrustning i Spanien och representerar ett spektrum av internationella strålterapibolag inom olika områden. Bioterra grundades 2002 och har sju anställda.

”RayStation® är tveklöst det modernaste dosplaneringssystemet på marknaden med många unika avancerade funktioner och ett lättarbetat användargränssnitt. Samtidigt är teknologin välbeprövad eftersom systemets baskomponenter har används kliniskt av mer än 1800 kliniker i upp till ett decennium. Vi är därför övertygade om att systemet kommer att vara mycket uppskattat av de spanska klinikerna”, säger Marisa Ogando, VD för Bioterra.

”Bioterra är en erfaren distributör med mer än 75 kunder i Spanien så vi är väldigt nöjda att de har valt att arbeta exklusivt med oss inom vårt område. Jag är övertygad om att kombinationen av vår ledande teknologi och deras expertis inom service och support kommer att vara ett mycket attraktivt erbjudande för de spanska klinikerna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com