Pressreleaser

Princess Margaret Hospital väljer RayStation® för adaptiv strålterapi

RaySearch Laboratories AB (publ.) har vunnit en upphandling av ett system för adaptiv strålterapi till Princess Margaret Hospital (PMH) i Toronto, Kanada. Avtalet innebär att RaySearch kommer att leverera sitt dosplaneringssystem RayStation® till PMH där det kommer att användas som det huvudsakliga dosplaneringsverktyget för adaptiv strålterapi.

PMH är ett ledande cancercenter som utför vård, forskning och utbildning och är helt inriktat på cancer. Kliniken är en del av University Health Network (UHN) som är universitetssjukhuset kopplat till University of Toronto. PMH är känt internationellt som en av de ledande institutionerna i kampen mot cancer och räknas som ett av världens bästa sjukhus för både vård och forskning inom cancerfältet. Med 130 vårdplatser och 17 strålbehandlingsmaskiner är PMH den största strålterapikliniken i Kanada och en av de största i världen med mer än 10 000 nya patienter behandlade varje år.

PMH är allmänt erkänt som en pionjär inom bildstyrd och adaptiv strålterapi. En traditionell strålbehandling pågår under en dryg månad och baseras på tumörens utbredning vid behandlingens början som i sin tur tas fram med bilder som genereras innan den första behandlingen. Under behandlingstiden kan dock förändringar ske vad gäller formen och läget på såväl tumören som de omkringliggande friska vävnaderna. Risken är då att frisk vävnad skadas i onödan eller att tumören inte får tillräcklig stråldos. Med adaptiv strålterapi tas nya bilder under behandlingens gång för att följa förändringar i patientens anatomi och med avancerade mjukvaruverktyg justeras behandlingen kontinuerligt för att ta hänsyn till dessa förändringar. Detta har en stor potential att ytterligare förbättra sannolikheten att tumören slås ut samtidigt som risken för biverkningar minskar.

RaySearch har sedan länge ett forskningssamarbete med PMH med fokus på strategier och verktyg för adaptiv strålterapi. Relationen fördjupades 2011 då RaySearch licensierade banbrytande teknologi för adaptiv terapi för att integrera den i RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®. I och med den nya ordern kommer all den kunskap som har genererats under de här åren till klinisk nytta när PMH implementerar adaptiv terapi i full skala och använder RayStation® som sitt huvudsakliga verktyg för att följa och justera strålbehandlingarna under behandlingstiden.

”Genom att erbjuda möjligheten att justera behandlingen för anatomiska och funktionella förändringar under strålbehandlingens gång, är RaySearchs lösning ett mycket viktigt verktyg i vår strävan mot individualiserad cancervård”, säger Dr. Mary Gospodarowicz, chef för strålterapienheten vid PMH och medicinskt ansvarig för PMH:s cancerprogram.

”Nästa generations system, som RayStation® är ett exempel på, ger oss möjligheten att följa dosen som levereras till patienten på en helt ny nivå. Den här teknologin möjliggör individualiserade cancerbehandlingar, säkrar behandlingskvaliteten och utökar vår förståelse för strålterapins möjligheter”, säger Dr. David Jaffray, chef för strålningsfysik vid PMH.

Johan Löf, VD för RaySearch, kommenterar: ”Det har varit ett privilegium att i mer än sju år samarbeta för att ta fram nya verktyg och strategier för adaptiv strålterapi tillsammans med PMH:s utomordentligt kompetenta forskningsgrupp ledd av professor Jaffray. Vi är stolta över att nu även delta i det kliniska införandet av de här avancerade behandlingsteknikerna på PMH. Det är en stor milstolpe för RaySearch, men jag anser att det här har en större betydelse än så eftersom introduktionen av adaptiv terapi innebär starten på en helt ny era för strålterapins utveckling. Det här sättet att behandla patienter har en stor potential att ytterligare förbättra cancervården.”

Ordern omfattar 25 RayStationsystem för adaptiv strålterapi och 25 system för planevaluering. Installationsprocessen kommer att starta i mars med målet att systemen skall vara i kliniskt bruk under sommaren.

Marc Mlyn, chef för RaySearchs amerikanska säljbolag RaySearch Americas, tillägger: ”Vi är glada för möjligheten att samarbeta med personalen på Princess Margaret Hospital för att implementera RayStation®. Vi är övertygade om att RayStation® kommer vara en viktig, eller till och med central, del av behandlingsprocessen för patienter som genomgår alla former av strålterapi. Vi tror också att PMH kommer att hjälpa oss att utveckla produkten så att den här teknologins kliniska effektivitet ökar ytterligare.”

Om Princess Margaret Hospital
Princess Margaret Hospital med dess forskningsarm, Ontario Cancer Institute, är känt internationellt som en av de ledande institutionerna i kampen mot cancer och inom individualiserad cancervård. Princess Margaret Hospital är ett av världens fem ledande cancerforskningscenter och är en del av University Health Network, som också omfattar Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital och Toronto Rehabilitation Institute. Samtliga är universitetskliniker kopplade till University of Toronto.

Mer information om Princess Margaret Hospital finns på www.uhn.ca.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com