Pressreleaser

James E. Cary Cancer Center väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från James E. Cary Cancer Center i Hannibal, Missouri.

Hannibal Regional Hospital utför stålterapibehandlingar på James E Cary Cancer Center åt patienter från nordöstra Missouri, västra och centrala Illinois och sydöstra Iowa. Sedan 2003 har klinikens team erbjudit de modernaste behandlingsformerna till patienter i denna region med mycket hög vårdkvalitet och god omsorg.

James E Cary Cancer Center kommer att använda RayStation® som dosplaneringssystem både för konventionella 3D-CRT-behandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT. Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en avancerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen.

“Med RayStation får vi på James E. Cary Cancer Center en komplett dosplaneringslösning för våra behov idag och en robust plattform som ger oss möjlighet att växa i framtiden. Vi är det enda centret inom en radie på 160 kilometer som är ackrediterat av American College of Radiology och med RayStation® kommer vi att kunna fortsätta erbjuda de mest avancerade cancerbehandlingarna åt regionens cancer patienter”, säger Joseph Bean M.D., radioonkolog vid James E. Cary Cancer Center.

”Vi släppte RayStation 2.5, den första kompletta versionen av RayStation®, i början på året och systemet har tagits väl emot av marknaden. Vi ser ett ständigt växande intresse för RayStation®, så den här ordern kommer att följas av många fler. Vi är stolta över att få James E. Cary Cancer Center som vår första kund i mellanvästern och vi kommer att ha ett nära samarbete med deras team för att säkerställa en snabb klinisk implementering”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com