We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

First Coast Oncology väljer RayStation

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från First Coast Oncology i Jacksonville, Florida, USA.

First Coast Oncology omfattar tre kliniker i nordöstra Florida och behandlar alla former av cancer med de mest avancerade formerna av strålterapi i en miljö präglad av medkänsla och respekt för patienten.

RayStation® kommer att börja användas på First Coast Oncology för dosplanering av konventionella strålbehandlingar under det fjärde kvartalet i år. Installationen omfattar då dosplanering av intensitetsmodulerad strålterapi med verktyg för flermålsoptimering och även avancerade teknologier som deformabel registrering och adaptiv omplanering. Dessutom kommer RaySearch att samarbeta med First Coast Oncology och Mevion Medical Systems för att tillhandahålla dosplanering av protonbehandlingar på Mevion Proton Therapy Center i Jacksonville som planeras öppna under 2013.

“RaySearch ligger i fronten för innovativ dosplaneringsmjukvara och har nu byggt in alla de mest avancerade teknologierna för patientutvärdering i ett och samma system. Vårt mål är att tillhandahålla cancerbehandlingar av absolut högsta kvalitet och jag är övertygad om att RaySearch är den leverantör som bäst kan uppfylla våra krav”, säger Scot Ackerman, MD, medicinskt ansvarig läkare på First Coast Oncology.

Marc Mlyn, VD, för RaySearchs amerikanska säljbolag RaySearch Americas säger: “First Coast Oncology kommer 2013 att vara den första kliniken där RayStation® används tillsammans med protonterapisystemet MEVION S250. När vårt system är validerat och i klinisk drift kommer teknologin för adaptiv omplanering och deformabel registrering i kombination med dosackumulering av flera olika behandlingsmodaliteter att vara ett mycket kraftfull verktyg i kampen mot cancer.”

Johan Löf, VD för RaySearch tillägger: “RayStation® innehåller dosplaneringsverktyg för all slags strålbehandling och hos en mångsidig klinisk partner som First Coast Oncology kan vår ledande mjukvara utnyttjas för att behandla många olika typer av cancer. First Coast Oncology uppskattade det och vi ser fram emot ett gott samarbete med dem.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com