We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Avancerad schweizisk klinik väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från Hôpital Riviera i Vevey, Schweiz.

Hôpital Riviera håller på att bygga upp en ny avancerad strålterapiklinik. Planen är att kliniken skall starta behandlingar 2013. Kliniken kommer då att använda RayStation® som dosplaneringssystem både för konventionella 3D-CRT-behandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT och VMAT. Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en avancerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen. Utöver funktionaliteten för dosplanering och optimering omfattar ordern även ett fullt integrerat paket av verktyg för bildbehandling som exempelvis automatiserad organsegmentering och bildfusion. Produkten kommer också att innehålla stöd för dose tracking som är en sofistikerad produkt som ger kliniken möjlighet att övervaka den levererade dosen och ta hänsyn till förändringar som sker i patientens anatomi under behandlingens gång.

“Vi gjorde en noggrann jämförelse av alla alternativ inom dosplaneringsområdet och RayStation® är tveklöst det mest moderna och kapabla systemet på marknaden. Inget annat system kan matcha RayStations optimeringsverktyg som är integrerade med en komplett lösning för adaptiv strålterapi. Systemet har också ett modernt användargränssnitt som är fullt integrerat frångrundläggande bildbearbetning, och organsegmentering till planering och adaptiv terapi. Vi ser verkligen fram mot att börja använda systemet kliniskt ”, säger Dr. Oscar Matzinger, blivande chef för den radioonkologiska avdelningen vid Hôpital Riviera i Vevey och docent vid Universitetssjukhuset i Lausanne.

”Hôpital Riviera kommer att bli en väldigt imponerande klinik så vi är stolta över att det har valt RayStation®. Den här ordern här speciell för oss eftersom det här är första gången som vi säljer vårt system till en vanlig klinik som startar från grunden och köper all utrustning samtidigt. Att de väljer RayStation är en signal att vårt system är väldigt konkurrenskraftigt jämfört de system som kommer från leverantörer som även säljer hårdvara ”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com