Pressreleaser

Sjukhus i New York väljer RayStation® för avancerad forskning

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från The University Hospital of Columbia and Cornell i New York. RayStation® kommer att fungera som en avancerad forskningsplattform på sjukhusets radioonkologiska enhet där det kommer att användas för att modellera avancerade arbetsflöden inom flermålsoptimering av IMRT, 4D bildregistrering och dosackumulering samt till andra avancerade tekniker.

”Vi har många projekt här på universitetssjukhuset där vi har användning för en plattform som RayStation®. Vi ser fram emot att arbeta med utvecklarna i Stockholm med att utvärdera de här teknologierna och hur de kan hjälpa oss nå våra mål inom avancerad forskning”, säger Hansen Chen, Chef för teknologiutveckling och systemintegration vid den Radioonkologiska enheten vid The University Hospital of Columbia and Cornell.

”RayStation® är ett kliniskt dosplaneringssystem som utvecklas av en mycket kraftfull organisation. Vi har mer än 60 utvecklare med expertis inom områden som bildbehandling, optimering och användbarhet, vilket ger våra samarbetspartners en unik möjlighet att ta sina projekt forskning till klinisk användning. Vi är väldigt glada för möjligheten att samarbete med Hansen Chen och hans grupp”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com