Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 80,3 (83,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (17,5) MSEK och resultatet per aktie till 0,30 (0,51) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 (24,5) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -30,8 (-2,8) MSEK
 • Sammanlagt sju order på RayStation® erhölls från Schweiz, Kanada, Nederländerna och USA
 • Säljorganisation i USA etablerades i januari
 • RaySearch inlicensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital i mars
 • RaySearch involverades i amerikansk patenttvist i maj
 • Distributionsavtal ingicks för den italienska marknaden i september
 • Den första patienten behandlades med RayStation® i september

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Två amerikanska sjukhus lade order på RayStation® i oktober
 • RaySearch ingick distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden i november

 
”Finansiellt sett hade vi ett starkt tredje kvartal och därmed återhämtade vi oss efter ett svagt första halvår. Slutet av året kommer med all säkerhet att bli mycket spännande”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under 2011 har vi fokuserat på strategiskiftet där vi går från att vara helt beroende av partners till att ha möjlighet att sälja direkt till kliniker parallellt med den partnerbaserade affärsmodellen. Vi har nu börjat se en växande orderbok till följd av det stora intresset för RayStation®, framför allt i USA, och vi hoppas kunna slutföra några fler viktiga affärer under slutet av 2011”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com