Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

1 januari – 30 JUNI 2011

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,6 (60,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 (17,4) MSEK och resultatet per aktie till 0,04 (0,51) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (23,8) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till -27,0 (2,1) MSEK
  • RaySearch etablerade i januari säljorganisation i USA
  • Två nya order på RayStation® från Schweiz och Kanada erhölls i februari
  • RaySearch licensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital i mars
  • Nederländsk klinik lade order på RayStation® i april
  • RaySearch involverades i amerikansk patenttvist i maj

Efter periodens utgång

  • Tre amerikanska cancercenter lade order på RayStation® i augusti

”Finansiellt sett var det första halvåret svagt. Att resultatet sjönk mer än omsättningen beror på att vi just nu har kostnader för utveckling, marknadsföring och uppbyggnad av försäljning och service av vårt eget dosplaneringssystem RayStation®, men ännu inte har börjat få in så stora intäkter från produkten”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi börjar dock se resultat av våra satsningar på RayStation®. I augusti tillkännagav vi tre nya order från kliniker i New Jersey och New York med ett sammanlagt ordervärde överstigande en miljon US dollar”, avslutar Johan Löf.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.