Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011

1 januari – 31 MARS 2011

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23,0 (28,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 (8,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,05 (0,24) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (11,2) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till -3,3 (-1,8) MSEK
  • RaySearch etablerade säljorganisation i USA
  • Två nya order på RayStation® erhölls
  • RaySearch licensierade banbrytande teknologi från Princess Margaret Hospital

Efter periodens utgång

  • Nederländsk klinik lade order på RayStation® i april

”Starten av 2011 har inneburit intensivt arbete med strategiska förändringar av RaySearch där vi går ifrån att vara helt beroende av partners till att ha möjlighet att sälja direkt till kliniker parallellt med den partnerbaserade affärsmodellen”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi har redan sett ett växande intresse för RayStation® i och med genombrottet i USA och Europa och jag är övertygad om att kundlistan kommer att växa under 2011”, avslutar Johan Löf.

För ytterligare information kontakta:

Johan Löf, VD*
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.