We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch ingår distributionsavtal för RayStation i Kina

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt distributionsavtal med den kinesiska distributören Kang Li Da Trading Corporation som är baserad i Peking, Kina. Avtalet innebär att Kang Li Da kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den kinesiska marknaden.

Kina är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i världen med cirka 1300 kliniker. Det satsas mycket på att förbättra sjukvården i Kina. Strålterapisektorn växer därför snabbt och antalet kliniker förväntas växa till 2000 inom fem år. RayStation® har ännu inte fått regulatoriskt försäljningsgodkännande i Kina. Godkännandeprocessen förväntas ta cirka ett och ett halvt år.

Kang Li Da grundades 1996 och är en ledande distributör av strålterapiutrustning i Kina med cirka 20 anställda. De representerar ett spektrum av internationella strålterapibolag inom olika områden och har cirka 500 kunder. Kang Li Da har stor erfarenhet av dosplaneringssystem och har varit aktiva under mer än tio år inom det fältet.

”Kina är den snabbast växande strålterapimarknaden, så det här avtalet är oerhört viktigt för oss. Kang Li Da är en mycket erfaren och framgångsrik distributör av strålterapiutrustning med bred geografisk täckning. Vi är väldigt glada att de har valt att arbeta exklusivt med oss inom dosplanering och vi ser fram emot att samarbeta med dem för att etablera RayStation® som en ledande produkt på den kinesiska marknaden”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

“Det är en ära att ingå ett partneravtal med RaySearch och vi ser en stor möjlighet i att kunna erbjuda deras högkvalitativa produkter till de kinesiska strålterapiklinikerna. RaySearch har under många år visat att de utvecklar de bästa lösningarna för avancerad dosplanering. RayStation® följer den traditionen med unika och avancerade funktioner som är lätta att använda tack vare det moderna användargränssnittet. Vi kommer att börja demonstrera RayStation® direkt för våra kunder och jag är övertygad om att systemet kommer att tas emot positivt av de kinesiska strålterapiklinikerna”, Frank Qian, VD för Kang Li Da.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com