We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch ingår distributionsavtal för den italienska marknaden

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt distributionsavtal med den italienska distributören Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. som är baserad i Turin. Avtalet innebär att Tecnologie Avanzate kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den italienska marknaden.

RaySearch började marknadsföra RayStation® på den amerikanska marknaden i början av 2011. Med det här avtalet påbörjas uppbyggnaden av en europeisk försäljnings- och servicefunktion. I Europa kommer RaySearch att ha en blandad modell med egna säljbolag i vissa länder och utnyttja lokala distributörer i andra länder. Italien är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i Europa med mer än 150 kliniker och teknologinivån är generellt sett hög med en lång tradition av att utnyttja mer avancerade tekniker som IMRT och VMAT.

Tecnologie Avanzate har cirka 20 anställda och är en ledande distributör av strålterapiutrustning i Italien. Bolaget representerar ett spektrum av internationella strålterapibolag inom olika områden och har exempelvis varit aktiva i mer än femton år inom försäljning, marknadsföring och service av dosplaneringssystem.

”Tecnologie Avanzate har varit mycket framgångsrika genom åren och har en kundlista som omfattar över hälften av alla italienska strålterapikliniker så vi är väldigt nöjda att de har valt att arbeta exklusivt med oss inom vårt område. Jag är övertygad om att kombinationen av vår ledande teknologi och deras expertis inom service och support kommer att vara ett mycket attraktivt erbjudande för de italienska klinikerna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”RaySearch är sedan länge känt som den ledande utvecklaren av avancerad funktionalitet inom dosplaneringsområdet. RayStation® är ett nytt system som kombinerar välbeprövade algoritmer med unika avancerade funktioner och ett modernt lättarbetat användargränssnitt. Systemet ser redan mycket bra ut, och med tanke på att RaySearch håller ett högre utvecklingstempo än alla andra bolag i fältet är jag säker på att RayStation® är ett system för framtiden”, säger Guido Catolla, VD för Tecnologie Avanzate.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
 

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com