We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch i amerikansk patenttvist

Som tidigare meddelats har RaySearch Laboratories AB (publ) blivit kontaktade av det amerikanska företaget Prowess som hävdar att RaySearch gör intrång i ett amerikanskt patent som de har en licens till.

Patentet avser direkt optimering av maskinparametrar inom dosplanering av strålterapi och godkändes av den amerikanska patentmyndigheten 2007. Patentet ägs av University of Maryland och Prowess har framfört att de innehar en exklusiv licens till patentet. Diskussioner har förts med Prowess där RaySearch har framfört ståndpunkten att RaySearch inte gör intrång och att patentet dessutom kan ogiltigförklaras eftersom det finns gott om tidigare publikationer som beskriver samma sak som patentet avser.

Dessa diskussioner har tyvärr inte varit fruktbara och Prowess har nu givit in en stämningsansökan avseende patentintrång till en domstol i Baltimore, i Maryland i USA. Därmed påbörjas en juridisk process som sannolikt kommer att pågå under lång tid framöver. Det är dock i dagsläget svårt att förutse hur lång tid det kommer ta att lösa tvisten samt hur stora kostnader detta kommer att innebära för RaySearch.

”Det här handlar om en metod som vi helt oberoende hade utvecklat och implementerat på Karolinska Institutet redan på 90-talet. . Dessutom hade både vi och andra publicerat artiklar om metoden innan denna patentansökan lämnades in. Vi har ett starkt försvar och hyser gott hopp om att vinna den här tvisten”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB

Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com