Pressreleaser

RaySearch får två nya order på RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit två nya order på dosplaneringssystemet RayStation®.

Den första ordern kommer från en kanadensisk klinik som bedriver både vård och forskning. Den här kliniken kommer att använda RayStation® som ett forskningsverktyg i samband med utvecklingen av ett en intressant ny behandlingsmaskin som kombinerar en traditionell linjäraccelerator med en magnetkamera. Eftersom bilder tagna med MR erbjuder bättre bildkvalitet än bilder tagna med standardmässig datortomografi ger den här utvecklingen möjligheter till att ytterligare förbättra noggrannheten inom strålterapi.

Den andra ordern kommer från Clinique de Genolier i Schweiz. De kommer huvudsakligen att använda RayStation till att kliniskt införa ett nytt koncept som kallas för dose tracking. Det är ett verktyg där man kan följa den dos som levereras till patienten med hjälp av avancerade deformationsalgoritmer och bilddata som tas varje dag under behandlingens gång. Det skapar möjligheten för vårdpersonalen att korrekt beräkna den ackumulerade dosen med hänsyn tagen till de förändringar som uppstår i patientens anatomi.

“Även om de här beställningarna har ett begränsat finansiellt värde för RaySearch är de viktiga eftersom de är våra första order i de här två regionerna. Båda klinikerna har valt Raysearch för banbrytande forskning vilket stärker RaySearchs ställning som den ledande leverantören av avancerade dosplaneringslösningar”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.


Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com